Rēzeknes Centrālā bibliotēka

“Mirklis Rāznas nacionālajā parkā” (no 1. marta, abonements)

“Jaunumi” (no 1. marta, abonements)

“Garīdznieki – Latgales kongresa dalībnieki” (no 1. marta, lasītava)

“Marta ievērojamie jubilāri” (no 3. marta, abonements)

“Vēstījums uz bērza tāss” 25. marts – deportāciju atceres diena (no 16. marta, lasītava)

“Zināmais un nezināmais par Rēzeknes upi un Kovšu ezeru” 22. marts – Pasaules ūdens diena (no 13. marta, lasītava)

“Aktiera mūžs ir kā brīnišķīga dziesma” 27. marts – Starptautiskā teātra diena (no 13. marta, abonements)

“Teātris aicina” (no 13. marta, lasītava)

“Jaunumi” (no 16. marta, abonements)

“Latgales pagātnes pētnieks” Boļeslavam Brežgo – 130 (no 24. marta, lasītava)

“Veselība un veselīgs dzīvesveids” 7. aprīlis – Pasaules veselības diena (no 30. marta, abonements)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

“Latvijas nacionālās ainavas meistaram Vilhelmam Purvītim – 145” (no 1. marta)

“Pasakas pieaugušām meitenēm” (no 1. marta)

“Grāmatu jaunumi” (no 3. marta)

“Valodniecei, folkloristei un rakstniecei Janīnai Kursītei – 65” (no 6. marta)

“Māksliniecei, bērnu iemīļoto grāmatu ilustratorei Ilonai Ceipei – 80” (no 9. marta)

“Pavasari, pavasari…” Dzejoļi bērniem par pavasari (no 17. marta)

“Atņemtā dzimtene un  salauztie likteņi: 25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena” (no 20. marta)

“Pasaka, pasaciņa…” (no 27. marta)

“Ironiskās prozas meistaram Andrejam Skailim – 90” (no 30. marta)

“Krāsaino bilžu grāmatu pasaulē” 2. aprīlis – Starptautiskā bērnu grāmatu diena (no 31. marta)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

“Grāmata – kaķis maisā” (no 1. marta)

“Enciklopēdiju un vārdnīcu pasaule” (no 10. marta)

“Uz skatuves un aiz kulisēm. 27. marts – Starptautiska teātra diena” (no 22. marta)

“Jautrās lappusītes” (no 28. marta)