Rēzeknes Centrālā bibliotēka

“Jaunumi” (1. un 16. februāris, abonements)

“Ai, Latgale, tu dvēselīte mana!” Martai Bārbalei – 85 (no 1. februāra, lasītava)

“Es visu mūžu mīlējusi esmu” Dzejniecei Ārijai Elksnei – 90 (no 2. februāra, abonements)

“Bez teātra kā bez gaisa…” Imantam Mikučam – 60 (no 2. februāra, lasītava)

“Mīlestības māksla” (no 5. februāra, abonements)

“Februāris – mīlestības mēnesis” Rēzeknes Pensionāru dienas centra rokdarbu pulciņa “Savu roku māksla” rokdarbu izstāde (no 5. februāra, lasītava)

“Teiču un Krustkalnu rezervātu daba” Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas ceļojošā fotoizstāde (no 6. februāra, abonements)

“Sieviete – skaistākā starp puķēm” (no 20. februāra, abonements)

“100 valodas kļūdas. Korektora stāsti” Tematisks pasākums un karikatūru izstāde (no 21. februāra, lasītava)

“Pasaules rakstnieki” 3. marts – Vispasaules rakstnieku diena (no22. februāra, abonements)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

“Jaunieguvumi” (no 2. februāra)

“Saules kokā būšu es ieaugusi” Dzejniecei Ārijai Elksnei – 90 (no 5. februāra)

“Ziemas olimpiskās spēles klāt!” (no 9. februāra)

“Mans uzticamais draugs – suns” (no 12. februāra)

“Mana valoda ir mans gods” 21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena (no 19. februāra)

“Pasaka, pasaciņa” (no 22. februāra)

“Ai, Latgale, tu dvēselīte mana…” Martai Bārbalei – 80 (no 23. februāra)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

“Lasi jaunākos žurnālus!” (no 1. februāra)

“Līdz saulei aizdomāt. Ārijai Elksnei – 90” (no 2. februāra)

“Esi drošs internetā!” (no 5. februāra)

“Ai,  Latgale, tu mana baltā zeme” Martai Bārbalei – 85 (no 5. februāra)

“Manai Dzimtenei” Rēzeknes PII skatuves runas konkursa “Skani, mana valodiņa” dalībnieku zīmēto dzejoļu ilustrāciju izstāde (no 5. februāra)

“Apsteidzot laiku un zinātni” Zinātniskās fantastikas žanra pamatlicējam Žilam Vernam – 190 (no 7. februāra)

“Iepazīsim profesijas” (no 12. februāra)

“Katrai dienai forša grāmata!” (no 16. februāra)

“Starp tevi un mani ir valoda” (no 19. februāra)

“Ieklausies sevī un pasaulē” Jauniešiem par psiholoģiju, ētiku, saskarsmi (no 22. februāra)