Rēzeknes Centrālā bibliotēka

“Jaunumi” (2. un 16. maijs, abonements)

“Garīgā maize – 100 grāmatas par Latviju” Grāmatu izstāde Baltā galdauta svētkos (no 2. maija, abonements)

“Brīvības iela Rēzeknē un Latvijā” (no 2. maija, lasītava)

“Ar dziesmu caur dzīvi” Anotņinai Milaševičai – 80 (no 2. maija, lasītava)

“Kā saules atspīdums māla podos” Polikarpam Čerņavskism – 95 (no 7. maija, lasītava)

“Laimīgai ģimenei” 13. maijs – Mātes diena, 15. maijs – Starptautiskā ģimenes diena (no 8. maija, abonements)

“Ai, Latgale, tu dvēselīte mana” Izstāde, sagaidot Latvijas simtgadi, no cikla “Četri novadi” (no 16. maija, abonements)

“Latgale” Izstāde no cikla “Četri novadi” (no 16. maija, lasītava)

“Lauku dzīves rakstniekam Ērikam Hānbergam – 85” (no 21. maija, abonements)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

“Klausies, kā pasaulē klusi cilvēks pēc cilvēka sauc…” Imantam Ziedonim – 85 (no 2. maija)

“4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena” (no 3. maija)

“Jaunieguvumi” (no 3. maija)

“Mana mīļa māmuliņa” (no 9. maija)

“Gar ausīm skrien vējš” Bērnu dzejoļu autorei Maijai Laukmanei – 65 (no 14. maija)

“Atausis ir priecīgs rīts. 20. maijā svinam Vasarsvētkus” (no 18. maija)

“Bērnu grāmatas, kas rosina un iedvesmo” 1. jūnijs – Starptautiskā bērnu aizsardzības diena (no 31. maija)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

“Rēzeknes skolu vizuālās mākslas olimpiādes dalībnieku darbu izstāde” (maijs)

“Klausies, kā pasaulē klusi cilvēks pēc cilvēka sauc…” Imantam Ziedonim – 85 (no 2. maija)

“9. maijs – Eiropas diena” (no 7. maija)

“Cik mīļa esi man…” (no 7. maija)

“Ģimene – Latvijas lepnums un spēks” (no 11. maija)

“Vai es protu uzvesties?” (no 17. maija)

“Ar iedvesmas dievišķo dzirksti…” Grāmatas par mākslu un māksliniekiem (no 24. maija)

“Aizlido uz labu grāmatu!” (no 31. maija)