Rēzeknes Centrālā bibliotēka

 

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

 • „Rakstniecei Dagnijai Zigmontei – 80” (no 2. jūnija)
 • „Literatūrvēsturniecei Līvijai Volkovai – 80” (no 7. jūnija)
 • „Dzīvot zaļākā un sakoptākā Latvijā” (no 7. jūnija)
 • „Visarionam Beļinskim – 120” (no 8. jūnija)
 • „Pirms noplūc – apskaties!” Indīgie augi (no 9. jūnija)
 • „Vasaras saulgrieži – dzīvības spēka apliecinājums” (no 20. jūnija)
 • „Bilžu grāmatas pirmsskolas vecuma bērniem” (no 20. jūnija)
 • „Izlasi vasaras brīvdienās!” (no 28. jūnija)
 • „Rakstniekam un literatūrkritiķim Guntim Berelim – 50” (no 30. jūnija)

 

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

 • „Skolas bērnu vasarai” (no 2. jūnija)
 • „Nevaldāmie sivēntiņi” (no 7. jūnija)
 • „Vasariņa – ziedu laiks” (no 9. jūnija)
 • „Pa Latgales baltajiem lielceļiem” (no 16. jūnija)
 • „Ceļotāji un pirmatklājēji” (no 16. jūnija)
 • „Jānīt’s nāca pār kalniņu!” (no 21. jūnija)
 • „Fantāzijas zeme – jauniešiem” (no 30. jūnija)