Septiņi stāsti par notiņām

      Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “KultūrELPA” atbalstam, ir tapis projekts “Animācijas un audio pasakas Ivetas Brikmanes stāstu grāmatām “Septiņi stāsti par notiņām” un “Pa pēdām notiņām””.

     Animācijas filmas un audio pasakas būs apskatāmas izstādē Rēzeknes Bērnu bibliotēkā no 2021. gada 27. līdz 30. decembrim. Izstādi var aplūkot bibliotēkas darba laikā.
 
     Projekta ietvaros ir radītas septiņas izglītojošas animācijas filmas par septiņām notīm un sešpadsmit audiopasakas par mūzikas teoriju. Mērķauditorija šim projektam ir bērni no divu līdz desmit gadu vecumam, vecāki un mūzikas pedagogi, kas strādā ar bērniem pirmsskolā, sākumskolā un interešu izglītībā.
 
     Šī materiāla pamatmērķis ir padarīt mūzikas teoriju daudz vienkāršāku, saprotamāku un uztveramāku, pasniedzot to bērniem saprotamā valodā.
 
     Stāsti ir ar nelielu humora piesitienu, kas rada prieku un liek pasmaidīt. Prieks – tā ir kā “atslēga” uz pozitīvu rezultātu mācīšanās procesā. Jebkuru darbu darot ar prieku, ir pavisam cits rezultāts. Ne velti visās japāņu un citās alternatīvajās izglītības sistēmās (Montessori, Valdorfa u. c.) tik liela uzmanība tiek veltīta bērna pašsajūtai. To pašu izstādes veidotāji Iveta un Kristaps Brikmaņi (mūziķi un Skaņgrams veidotāji) centušies panākt ar stāstiem un animācijām – likt bērnam pasmaidīt. Stāsts – šī tēma iet cauri visam projektam. Pasakas un stāsti patīk gan lieliem, gan maziem, tāpēc stāsta formāts tiek izmantots, lai sarežģīto mūzikas teoriju padarītu saprotamu un viegli uztveramu. Katrai notij ir izveidots savs vizuāls tēls ar savu raksturu un personību.