Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2019. gada 5. martā Latvijas Republikas valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas ierosinājumu 13. maijā atzīmēt Valsts valodas dienu.

 

     Latvijas Rakstniecības un mūzikas muzejs jau 2012. gadā aizsāka Valsts valodas dienas atzīmēšanu, tādējādi godinot nacionālās valodniecības pamatlicēju, filologu, daudzu jaunvārdu ieviesēju, jaunlatvieti Juri Alunānu viņa dzimšanas dienā.

 

     Latviešu valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda, tā ir nacionālās identitātes pamats, daļa no pasaules kultūras mantojuma, sabiedrības sazināšanās līdzeklis. Kad 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika, tika pieņemti arī vairāki normatīvi akti, kas nostiprināja latviešu valodas statusu, taču likums par latviešu valodu kā valsts valodu tika pieņemts tikai 1935. gadā. 1940. gadā pēc Latvijas Republikas inkorporācijas Padomju Savienībā valsts valodas statuss zuda un latviešu valodas nozīme strauji samazinājās.

 

     Trešās atmodas laikā 1988. gadā 354 000 Latvijas iedzīvotāju balsu jeb tautas nobalsojums par savu valodu kā valsts valodu lika LPSR Augstākajai padomei pieņemt papildinājumu Konstitūcijā, kurā tika ierakstīts: „Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts valoda ir latviešu valoda.” 1988. gada 6. oktobrī tika pieņemts lēmums par valsts valodas statusa piešķiršanu latviešu valodai.

 

     Šodien Latvijas Republikā Valsts valodas regulējumu nosaka 1999. gadā pieņemtais Valsts valodas likums un latviešu valoda brīvi funkcionē it visās mūsu dzīves jomās. 2004. gadā līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā latviešu valoda ir kļuvusi arī par vienu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

 

     Aicinām izmantot datubāzes Letonika.lv sadaļu Valodakurā apkopoti latviešu valodai noderīgi rīki un uzziņu resursi. Tur, piemēram, var ātri noskaidrot, kā pareizi rakstāmi latviešu vārdi dažādos locījumos. Šīs sadaļas mērķis ir sekmēt latviešu literārās valodas normu ievērošanu un lietošanu, kā arī dot iespēju ikvienam pārbaudīt savas runas un rakstības pareizību. Valodas sadaļā atrodams arī latviešu valodas gramatikas pamatprincipu apraksts, lielisks palīgs sacerējumu rakstīšanā un valodas bagātināšanā būs šajā sadaļā pieejamā ”Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca”. 

 

     Bibliotēkā reģistrētie lasītāji (atgādinām, ka ārkārtas situācijas laikā kļūt par reģistrētu lasītāju var attālināti) Letonika.lv datu bāzi var izmantot arī attālināti, t. i., no sava mājas datora, planšetes vai telefona. Piekļuves datus iespējams saņemt, sazinoties ar bibliotēku.