Publicitātes foto

     Ir mirusi Silvija Liniņa, kura vairāk nekā 55 gadus strādāja Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), bija studentu mīlēta Latvijas Universitātes lektore, trešā Latvijas bibliotekāru biedrības (LBB) priekšsēdētāja pēc biedrības atjaunošanas 1989. gadā, VKKF mūža stipendiāte, spilgta, erudīta un neatkārtojama personība, Latvijas bibliotekārajā sabiedrībā augsti novērtēta autoritāte, jauks, atsaucīgs un sirsnīgs cilvēks.

 

Silvija Liniņa. 1934. gada 8. janvāris – 2013. gada 24. septembris

 

     Viņas atmiņu pierakstus var izlasīt profesionālajā žurnālā „Bibliotēku Pasaule” (2004. Nr. 28 – 2006. Nr. 37), apbrīnojams cilvēka mūžs sarežģītā laikmetā. LNB viņa ir pavadījusi, darba gaitās ceļojot no ēkas uz ēku – vispirms Pils laukumā 2, tālāk Kr. Barona ielā 14, tad Kr. Barona ielā 3 un darba gaitu noslēgumā – Tērbatas ielā 75.

 

     LNB Zinātniski pētnieciskā nodaļa, kur aizritēja viņas darba mūža lielākā daļa, saglabās viņas pētniecisko un terminoloģisko ieguldījumu. Pēc viņas iniciatīvas tika nodibināta Bibliotekārās un bibliogrāfiskās terminoloģijas apakškomisija Zinātņu Akadēmijas terminoloģiskajā komisijā, sastādītas un izdotas nozares terminoloģijas vārdnīcas. Publicētie zinātniskie raksti un apceres par problēmsituācijām bibliotēku zinātnē un grāmatniecībā palīdz veidot mūsu kulturālo identitāti un ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas bibliotēku vēsturē.

 

     Silvijas Liniņas radošā darbība LBB priekšsēdētājas amatā (1996–2002) vainagojās ar īpašiem panākumiem – Latvijas Republikas Saeimā tika pieņemti trīs likumi par bibliotēku darbu, adaptēti vairāki starptautiski standarti, izstrādāti nacionālie standarti, organizētas valsts un starptautiskas nozīmes konferences, simpoziji, semināri, aizstāvētas bibliotekāru teorētiskās un lietišķās intereses. Viņa pārstāvēja Latvijas bibliotekārus ārzemēs, piedalījās starptautisku un lokālu projektu izstrādē un īstenošanā.

 

     Viņa bija Baltijas valstu bibliotekāru sadarbības veicinātāja, bija piedalījusies teju visos LILAEST pasākumos, Baltijas republiku valsts bibliotēku darbinieku gadskārtējās seminārnometnēs, kas tika rīkotas kopš 1968. gada un stiprināja disidentisku pretestību ideoloģizētajam klimatam bibliotēkās. Neformālā un demokrātiskā LILAEST gaisotne uzlādēja bibliotekārus, Silvija Liniņa bija to radošā dvēsele. 

 

     Ar centību, dedzību un interesi 25 gadus viņa izglītoja bibliotekārus un informācijas speciālistus Latvijas Universitātē, izceļot tolaik noniecinātās un noliegtās nacionālās bibliogrāfijas lomu tautas pašapziņas veidošanā. 

 

     Atvadīšanās 28. septembrī plkst. 11.00 Rīgas Krematorija Lielajā zālē.