Ziemassvētku atlaides

     No 2013. gada 16. decembra līdz 2014. gada 14. janvārim Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs, kā arī ārējās apkalpošanas punktā (Medicīnas bibliotēkā), kurš atrodas Rēzeknes veselības aprūpes centra telpās, norisināsies akcija „Atnāc un iegūsti. Atlaide parādniekiem”.

 

     Akcijas laikā no lasītājiem parādniekiem, kuri ieradīsies bibliotēkā un nodos grāmatas, kavējuma soda nauda netiks iekasēta. Tiem lasītājiem, kuri nav varējuši nomaksāt soda naudu par iepriekš laikus nenodotajām grāmatām, šajā laikā arī ir iespējams atjaunot bibliotēkas abonementu. Vienīgais noteikums – akcijas laikā jāatnāk uz bibliotēku.

 

     Aicinām nepalikt vienaldzīgus arī tos, kuri zina, ka bibliotēkā paņemtās grāmatas nav nodevuši viņu radi, tuvinieki, draugi vai paziņas, kuri, iespējams, šobrīd jau ir pat aizbraukuši no Latvijas. Jūs varat izdarīt labu darbu – atnest šīs grāmatas uz bibliotēku! Grāmatas var nodot ikvienā no bibliotēkām, kurā norisinās akcija, tās nav obligāti jānogādā tieši tajā bibliotēkā, no kuras paņemtas.

 

     Aicinām skaistajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā, kad ikviens cenšas ne tikai sakārtot un izrotāt savu namu, bet arī paveikt ko gaišu, tikumisku, izlīgt ar savu sirdsapziņu, nebūt vienaldzīgiem un izmantot akcijā piedāvāto iespēju! Lūdzam atcerēties, ka ikvienai bibliotēkas grāmatai jābūt pieejamai arī pārējiem lasītājiem, ne vien tam, kurš negodīgi iemanījies to ilgāku laiku paturēt savā lietošanā vai varbūt vienkārši aizmirsis savā grāmatplauktā!