Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Šī gada 22. un 23. septembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas speciālistes, ar Rēzeknes pilsētas domes finansiālu atbalstu, piedalījās Starptautiskā konferencē „Baltu cilšu – latgaliešu, kuršu, un žemaišu  novadu līdzīgais un atšķirīgais” Lietuvā. Konference tika rīkota projekta „Straptautiskā kultūras apmaiņas nedēļa” ietvaros, organizētājs – Skodas pašvaldības R. Granauska publiskā bibliotēka.

 

     Projekta mērķis – stiprināt kultūras sadarbību starp trim etniskajiem baltu cilšu reģioniem – Latgali, Kurzemi un Žemaitiju Lietuvā, gūstot jaunu pieredzi un zināšanas par vēsturi, kultūru, tradīcijām, Lietuvas un Latvijas bibliotēku darbu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.

 

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Konferenci atklāja Skodas pašvaldības vadītājs Petras Pušinskas (attēlā) uzsverot kultūras sadarbības nozīmi baltu cilšu reģionos. Konferences norises datums nozīmīgs, 22. septembris ir Baltu vienības diena.

 

     2017. gadā Lietuvā tiek atzīmēts Pilskalnu gads, un divi konferences ziņojumi bija veltīti pilskalnu tēmai. Skodas rajona kultūras darba speciāliste Alīna Anužiene stāstīja par Skodas rajona pilskalniem un senajām kulta vietām, Ruta Suseja no Rēzeknes Centrālās bibliotēkas referātā „Rēzeknes pilskalns laika griežos” iepazīstināja ar svarīgākajiem faktiem par Rēzeknes pilskalnu un bibliotēkas novadpētniecības krājumā savāktajiem materiāliem.

 

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas vadītāja Anita Gaidule referātā “Francis Trasuns – Latvijas vienotājs, 20. gadsimta Latgales Prometejs un modinātājs” atklāja F. Trasuna personības nozīmi Latgales un Latvijas kontekstā. Ar Latgales dižgara F. Trasuna personību šobrīd ir iespēja iepazīties lietuviešu lasītājiem caur Ingas Ābeles romānu „Klūgu mūks” (viens no galvenajiem romāna varoņiem ir F. Trasuna prototips). 2016. gadā Ingas Ābeles romāns „Klūgu mūks” tika izdots lietuviešu valodā. Romāna lietuviskais nosaukums ir „Žilvičių smūtkelis”, tulkotājs – Edmundas Untulis. Lietuviešu valodā tas pieejams arī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā.

 

     Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas vadītāja Lita Vēkause savā konferences ziņojumā stāstīja par vietējo novadpētniecības entuziastu atklāto Krotes Brūveru avotu, kurš glabā arheoloģiskas liecības par seno kuršu dzīvi.

 

     Savukārt tulkotājs, Skodas bibliotēkas speciālists Edmundas Untulis konferences dalībniekiem piedāvāja noklausīties ziņojumu „Priekules Ikars – Zenta Mauriņa”.

 

Foto no Skodas R. Granausko bibliotekas arhīva

     Starptautiskā projekta „Kultūras apmaiņas nedēļa” ietvaros tika apmeklēts Baltu vienības dienas pasākums Kubilišķes pilskalnā. Klātesot pārstāvjiem no Žemaitijas, Kurzemes un Latgales, tika svinīgi iedegts kopīgs baltu ugunskurs, apliecinot baltu tautu vienotību. Pie ugunskura satikās žemaišu un kuršu folkloras kopas – dziedāja un gāja dejas solī, iesaistot visus pasākuma viesus. Lietuvā Baltu vienības dienu katru gadu atzīmē kādā no pilskalniem.

 

     Projekta ietvaros notika kultūrvēstures izpētes brauciens pa Skodas rajona vietām, kas bagātas ar kultūru un tradīcijām. Tika apskatīta viena no skaistākajām un tūristu iecienītākajām Skodas rajona vietām pilsētiņa – Mosēdis, kurā atrodas unikāls Akmens muzejs un parks ar vecām alejām, ūdensdzirnavām un ezeru. Projekta dalībnieki apmeklēja vietu, ko vietējie sauc par Lietuvas tundru (Šauklių tundra), uzkāpa uz lielākā Lietuvas akmens (Puokėje akmens), ciemojās pie tautas mākslinieka, kokgriezēja Napoleona Rejmonta un apskatīja neparastus kokgriezumus.

 
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Starptautiskā kultūras apmaiņa ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem, ļauj iepazīt tradīcijas, bagātināt kultūras vidi un gūt jaunas zināšanas un pieredzi bibliotēkas novadpētniecības darbā. Foto no konferences skatiet šeit un bibliotēkas lapā draugiem.lv.

 

     Par konferences norisi lasiet arī šeit.