Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2019. gada 16. oktobrī 155 gadu jubileja aprit latgaliešu kultūras un garīgajam darbiniekam, valstsvīram un literātam Francim Trasunam.

 

     2017. gada septembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas speciālistes piedalījās Starptautiskā konferencē „Baltu cilšu – latgaliešu, kuršu un žemaišu –  novadu līdzīgais un atšķirīgais” Lietuvā. Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas vadītāja Anita Gaidule konferencē nolasīja referātu “Francis Trasuns – Latvijas vienotājs, 20. gadsimta Latgales Prometejs un modinātājs”, kurā  atklāja F. Trasuna personības nozīmi Latgales un Latvijas kontekstā. Ar referātu iespējams iepazīties šeit.