No 24. jūlija līdz 1. augustam Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne rīko Latvijas velotūri „Ieminies par iecietību 2010”, tās maršrutā ietilpst arī Rēzekne. Projekta laikā ikviena persona var Latvijas Republikas tiesībsargam adresētu iesniegumu iesniegt ne vien tuvējā Latvijas Sarkanā Krusta komitejā, bet arī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā, kur gan lasītavā, gan abonementā būs novietotas šim nolūkam paredzētas kastītes, kā arī būs pieejamas iesnieguma veidlapas. Bibliotēkā šī iespēja pieejama no 1. jūlija.

     Papildinformācija par projektu Ieminies par iecietību 2010”.