Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv      

     2015. gada 16. aprīlī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 49 jaunas grāmatas. Turpinājumā neliels ieskats daļā no jaunumiem.

 

     Psiholoģijas zinātņu doktors, Baltkrievijas universitātes profesors V. Šeinovs grāmatā „Saki „nē” un nejūties vainīgs” iedziļinās fenomenālajā uzvedības modelī, kad cilvēks nespēj atteikties no lietām un situācijām, kas viņam nešķiet tīkamas vai psiholoģiski veselīgas, jo pretējā gadījumā viņu māks vainas apziņa. It kā pavisam vienkāršs vārdiņš „nē”, bet cik to dažreiz grūti izteikt. Tomēr pateikt to pārliecinoši, mierīgi un pieklājīgi, vienlaikus izjūtot šā vārda spēku, ir iespējams. Autors analizē cēloņus, kas cilvēkos izraisa vainas sajūtu, izskaidro dažādu manipulāciju veidus un kā no tām pasargāties, ja nākas kļūt par to upuri, uzsverot, cik manipulācija ir bīstama jebkurās cilvēciskajās attiecībās.

 

     J. Kursītes grāmata „Latvieša māja” satur autores apceri un vārdnīcu, kurā apkopoti vārdi un specifiski termini, kas saistīti ar māju celtniecību un uzturēšanu (māja šeit saprotama arī plašākā nozīmē – ne vien kā ēka). Pētnieciskais skats uz tautas celtniecības izzināšanu šajā grāmatā pavērsts tieši caur folkloras un mitoloģijas prizmu, aplūkojot ne tikai mājas kā fiziskus objektus, bet arī mājvārdu simbolisko pusi, tāpat celtniecību ne tikai kā materiālu salikšanas veidu un kārtību, lai taptu ēka, bet arī celtniecību kā pasauli radošu darbību. Autore, veidojot šo darbu, par uzdevumu sev ir likusi lasītāja intereses modināšanu par latviešu koka arhitektūras tradīciju. J. Kursīte uzsver, ka māja, tāpat kā valoda, apģērbs un ēdiens, ļoti labi raksturo to, kas ir latvietis.

 

     Pilnīgi citādu cilvēku mentalitāti un kultūru iepazīt savukārt varam L. Taivana grāmatā „Tuvo Austrumu civilizācija: arābi, islāms, halīfāts”. Autors tajā aplūko islāma izcelsmi un attīstību līdz pat mūsdienām, rūpīgi izvērtē vēsturiskos apstākļus, kādos arābu zemēs radās islāms, tā galvenos virzienus, arābu valstīs notiekošos politiskos procesus un to ietekmi uz mācības attīstību, kā arī turku, mongoļu un citu tautu pienesumu musulmaņu kultūrā. Īpašu interesi lasītājos var izraisīt fakts, ka L. Taivans savu darbu balsta uz sacerējumiem, kas nāk no pašu musulmaņu pasaules, un tajā pašā laikā saglabā neitrālu un kritisku skatījumu.

 

     Daiļliteratūras klāstā D. Tabūnas stāstu krājums „Pirmā reize”. Kā sagatavoties lielajai dzīvei, ja regulāri jāpiedzīvo jaunas un neierastas lietas? D. Tabūnas stāstu varones cīnās godam, taču dzīvei padomā vienmēr ir kāds jauns pārsteigums, un pēkšņi nekas vairs nav kā agrāk...

 

     Šoreiz jaunumos arī I. Baueres romāns „Mācītājs un viņa dēls”, kas ir viņas iecerētā divdaļu romāna „Ne zelts, bet putekļi” pirmā grāmata. Tas ir stāsts par vācu mācītāju Kēlbrantu ģimeni 19. gadsimta Vidzemē. Romāna iesākumā jaunais Kārlis Ludvigs Kēlbrants ir nesen ordinēts un līdz ausīm iemīlējies trauslajā, zeltmatainajā Eiženijā. Dzīve šķistu laimes pārpilna, ja nebūtu priekšā stāvošo pienākumu – vadīt 7000 cilvēku lielu latviešu draudzi.

 

     Kārlis nepārzina ne latviešu zemnieku dzīvi, ne paradumus, ne raksturu, bet, pats galvenais, nepārvalda vietējo valodu. Kā vēlāk izrādās, arī ģimenes dzīve neplūst kā tīrs strauts bez oļiem un duļķēm, un jau drīz jauno ģimeni piemeklē viena traģēdija pēc otras...  Taču Kēlbrantu ģimenes stāsts turpinās; tajā iesaistās gan tumšmatainā Luīze – Skujenes mācītāja meita, gan zemniece Līze un viņas meita Late, gan Kēlbranta dēls Emīls – cilvēki, kuru laimes un nelaimes tālāk ritinās likteņa pavedienu.

 

     Grāmata ir arī spilgts vēstījums par brāļu draudzēm jeb t. s. hernhūtiešiem – uz piētisma pamatiem balstīto kristīgā protestantisma novirzienu, kas deva spēcīgu impulsu arī latviešu garīgajai un politiskajai attīstībai jeb pirmajai tautiskajai atmodai.

 

     B. Plūmes atmiņu stāsts „Ceļš uz Latviju” vēsta par autora (savulaik viņš tika iesaukts armijā no skolas sola un pēc kara pārdzīvojumiem noenkurojās uz dzīvi Toronto) pirmajiem ceļojumiem uz Rīgu, ieskaitot pieturas Sanktpēterburgā un Maskavā, kā arī atklāj viņa iespaidus par jauno atmodu Latvijā.

 

     D. Judinas jaunajā detektīvromānā „Siers otrajai pelītei” cauri visām sižeta līnijām un notikumiem vijas labi zināmā patiesība par to, ka vairumā gadījumu siers par brīvu ir tikai peļu slazdā, un arī tikai otrajai pelītei. Noziegumu izmeklētājs tiek atsaukts no saderināšanās ceļojuma, un šīs izmeklēšanas uzstādījumi liek sašķobīties viņa un draudzenes attiecībām, viņa mīļotā nolemj rīkoties radikāli...

 

     Amerikāņu rakstnieces K. Vaitas romāns Kad pudeļkokā dzied vējš” stāsta par Emiju Hamiltoni, kura vienmēr ir mīlējusi grāmatas. Reiz viņas rokās nonāk kaste ar seniem izdevumiem. Starp nodzeltējušām lapām jaunā sieviete atklāj aizraujošu, vēstulēs uzrakstītu slepenas mīlas stāstu un dodas ceļojumā uz vietu, kur vēstules tapušas. Tā ir arī viņas mātes dzimtā pilsēta, kura glabā senus un bīstamus noslēpumus, bet Emijai tā ir iespēja izdziedēt sirdssāpes pēc mīļotā vīra nāves…

 

Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 2. maijā.

 

Līdzīgi raksti