Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2017. gada 16. februārī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 41 jaunu grāmatu. Turpinājumā neliels ieskats daļā no jaunumiem.

 

     Grāmata “Viena latvieša stāsts” ir piemineklis Latvijai un tās cilvēkiem, kur kā caurviju motīvs izskan paša autora Gotharda Ādolfa Cauca veltījums mums katram: “Gādājiet, lai Latvija būtu!”. Autors atmiņās raksta par 1905. gada revolūciju, Latvijas valsts tapšanu, nostiprināšanos un sagrāvi pēc 2. pasaules kara, kā arī par trimdā pavadīto laiku.

 

     Latviešu folkloras krātuves pētnieces Māra Vīksna, Elga Melne un Beatrise Reidzāne ir grāmatas “No Dainu skapja līdz “Latvju dainām”” autores. Izdevums tapis Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis” ietvaros. Grāmatā skaidrota “Latvju dainu” tapšanas gaita, rediģēšana, ortogrāfijas principi. Izdevuma otrajā daļā iekļauts “Latvju dainu” līdzstrādnieku personu rādītājs.

 

     Rakstu krājuma “Rainim 150. “Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks”” sastādītāji un zinātniskie redaktori ir Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) pētnieki Dr. philol. Inguna Daukste-Silasproģe, Dr. philol. Gundega Grīnuma un Dr. habil. philol. Viktors Hausmanis. Krājumu ievadā iekļautas Vairas Vīķes-Freibergas un Vitas Matīsas raksti. Krājumā apkopotie raksti balstīti referātos, kas tika nolasīti LU LFMI sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un LU Akadēmisko bibliotēku rīkotajā starpdisciplinārajā konferencē “Rainim 150. “Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks””.


     “Veca cilvēka dziesmas : pēdējā dzeju grāmata” ir autora Valda Grēviņa grāmata, kas tapusi apkopojot dzejnieka rakstīto liriku gandrīz sešdesmit gadu garumā. Sastādītāja, ievada un komentāru autore ir dzejnieka mazmeita Marta Dziļuma.

 

     Savā dzejā autors rakstījis par cilvēka sāpēm, alkām, smeldzi, kas izriet no pretmetiem:  pasaule un cilvēks, sapņi un realitāte u.t.t.

 

     Kopoto rakstu sējumā “Gunāra Priedes dzīve un darbi” Dr. art. Ieva Struka apkopojusi lugas, rakstus par arhitektūru, dramaturģiju, teātri, kultūras vēsturi, izcilām personībām un rakstnieka korespondenci. Sējumā iekļautas deviņas Gunāra Priedes lugas. Apkopotais materiāls spilgti raksturo padomju laiku un atklāj mākslinieka traģisko likteni, kļūstot par vienīgās aizliegtās latviešu lugas autoru.

 

     Kārtējais Noras Robertsas romāns “Asara zirnekļa tīklā” stāsta par pasaulslaveno vijolnieci Kerolainu Veiverliju, kas pēc nervu sabrukuma ierodas vecmāmiņas mājās Inosensā, viņasprāt, piemērotā vasaras atpūtas vietā. Tur viņa iepazīstas ar  pievilcīgo, bagāto Takeru Longstrītu. Taču ir kas tāds, ko Kerolina neapzinās, Takers ir pirmais aizdomās turamais nežēlīgu noziegumu sērijā, kas satricinājusi mazo un kluso Inosensu un tās iedzīvotājus.

 

     Latviešu prozaiķis Rimants Ziedonis ir vairāku stāstu krājumu autors. Viņš ir uzmanīgs vērotājs. Īsprozas darba “Pastaiga” sešos stāstos autors lasītājam atklāj jaunu skatījumu uz realitāti un cilvēku, kurš to piedzīvo.

 

     Autora tēlotais cilvēks ir tīksmīgs un labticīgi zinātkārs. Viņš veikli pārvar dažādus dzīves pārbaudījumus. Tieši dažādu dzīves situāciju piedzīvošana un pārvarēšana stāstos raksturota kā “pastaiga”, kuras laikā tiek gūts piepildījums.

 

     Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

 

     Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 1. martā.

 

     Grāmatu jaunumi Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā tiek publicēti divas reizes mēnesī!