Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Pagājušajā gadā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā grāmatas tika lasītas daudzās valodās, latgaliešu rakstu valoda nebija izņēmums. Kā rāda bibliotēkas informācijas sistēmas dati, tad 2018. gadā grāmatas latgaliski tika izsniegtas 386 reizes. Populārākā grāmata bija literatūras almanaha „Olūts” 16. laidiens, kas veltīts Latvijas simtgadei.

 

     Literatūras almanaha „Olūts” 16. laidiens izdots Rēzeknē, Latgales Kultūras centra (LKC) izdevniecībā, 2018. gadā. Grāmatas redaktores ir Valentīna Unda un Bernadeta Everse; Stellas Elksnes vāku noformējums, kurā izmantotas Jura Gaigala gleznas reprodukcijas no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma. Starp daudzajiem autoriem gan pazīstami, gan mazāk zināmi vārdi. Almanaha atvēršanas svētki bibliotēkā noritēja 3. augustā Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros, klātesot LKC izdevniecības vadītājam Jānim Elksnim, autoriem un citiem viesiem.

 

     Otra visvairāk lasītā grāmata – latgaliešu dzejas faksimilizdevums „Kùkle”, kas sagatavots Margaritas Stokas vadībā un izdots 2017. gadā Rēzeknē, LKC izdevniecībā. Pirmo reizi „Kùkle” publicēta Rēzeknē 1914. gadā, izdevniecībā „Dorbs un Ziniba”.

 

     Aizvadītā gada jūlijā pie bibliotēkas ieejas noritēja „Kùkles” lasījumi, pasākumā tika pieminēts arī Latgales Atmodas kustības darbinieks un „Kùkles” pirmsastādītājs Antons Skrinda. Katrs lasījumu dalībnieks bija radis sevi uzrunājošu dzejas darbu. Jāteic, ka pagājušā gadsimta sākuma dzejā paustās domas un atziņas ļoti labi savijas ar vēl joprojām mūsdienu sabiedrībā valdošajām.

 

     Trešo vietu dala „Latgalīšu dzejas antologija”, Marutas Avramčenko „Skusteņš viejā” un Raibuo „Pistacejis”. Pieminēšanas vērts ir arī Ilzes Spergas stāstu krājums „Dzeiveiba”, Antona Kūkoja grāmatas „Sovā saimē” un „Oka”, kā arī Annas Rancānes gada nogalē iznākusī „Prīca i klusiešona”.

 

     Apkopojot statistikas datus, ir redzams, ka pagājušajā gadā latgaliski visvairāk lasītas ir bijušas dzejas grāmatas, un tas ne velti, jo bagātajai latgaliešu rakstu valodai labi piestāv daiļais izteikšanās veids.

 

     Nāc ciemos uz Rēzeknes Centrālo bibliotēku, ielūkojies grāmatās un turpini izkopt savu senču un sava novada valodu!