Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     No 48 jaunajām grāmatām, ar kurām 2020. gada 16. decembrī tika papildināts abonementa krājums, 28 bija projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ieguvums. Turpinājumā ieskats daļā no projekta grāmatām.

 

     Grāmatā “Palimpsests: ieskats kolekcionārisma vēsturē Latvijā” Pēteris Bankovskis  aplūko kolekcionārisma vēsturi, sākot no tā pirmsākumiem Latvijas teritorijā, izsekojot kolekcionārismam vācbaltiešu pilīs un muižās, Latvijas Republikā starpkaru periodā, pēckara trimdas sabiedrībā, padomju Latvijā un, visbeidzot, mūsdienu Latvijā.

 

     Pētera Korsaka grāmatā “Latviešu fotogrāfi – kara liecinieki” apkopoti dati par 16 latviešu fotogrāfiem, kas tika iesaukti Pirmajā un Otrajā pasaules karā. Gandrīz visi izdevumā pieminētie autori bija profesionāli fotogrāfi ar lielu darba pieredzi, tāpēc viņu paveiktais – kara laika fotodokumentācija, ir jānovērtē kā unikāla liecība.

 

     Mākslas zinātnieces Daces Lambergas pētījums “Latvijas māksla simbolisma laikmetā” sniedz visaptverošu ieskatu simbolisma vēsturē Eiropā un tā izpausmēs Latvijas mākslā. Savukārt kinozinātnieces Ingas Pērkones grāmata "Ekrāna skatuve. Par aktiermākslu Latvijas kino" trīs cēlienos, sešās epizodēs, ar intermēdiju un ilustrācijām tapusi gandrīz desmit gadu garumā.

 

     Pie lasītājiem dodas arī unikāls kolektīvais darbs – astoņsimt lappušu bieza grāmata “Latvija: Kultūru migrācija”, kuras tapšanā iesaistītas četras Latvijas Universitātes (LU) zinātniskās institūcijas un vairāk nekā 25 pētnieki no visdažādākajām humanitārajām jomām – sākot no vēstures, filozofijas un literatūras, līdz reliģijai un mākslas vēsturei. Monogrāfija ļaus lasītājiem paplašināt skatījumu uz Latvijas teritorijā dzīvojošā etnosa spēju uzņemt un radoši ietvert savā kultūrā citu kultūru pieredzi, vienlaikus Latvijai kā nelielai valstij dodot savu pienesumu pasaules kultūrā.

 

     Sagaidot Latvijas valsts simto gadadienu, ir tapis unikāls enciklopēdisks izdevums – literatūrzinātnieka, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītāja Raimonda Brieža un autoru kolektīva sastādītā hronika “Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij”. Grāmatas nolūks ir veicināt interesi par Latvijas vēsturi un kultūru, aktualizēt parādības, kas saistītas ar dažādu kultūras lauku pārklāšanos, kā arī rosināt pētījumus par vēl nepētītām un maz zināmām tēmām. Hronikas veidotāji notikumu atlasē apvienojuši gan bieži minētus, gan mazāk zināmus faktus, personas, literārus, mākslas, teātra un mūzikas darbus, līdztekus “lielajiem” notikumiem saglabājot ikdienas klātbūtni, “lielajai” vēsturei – “mazos” notikumus un šķietami nenozīmīgas norises, kas parasti pazūd plašāku pētījumu vispārinājumos. Izdevumu papildina atsevišķs rādītāju pielikums, kurā alfabētiskā secībā kārtoti cilvēki un vietas.

 

     Tiesību zinātnieces un profesores Sanitas Osipovas grāmata “Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu” ir rakstu krājums, kurā apkopoti autores pēdējos gados tapušie raksti, runas, referāti. Tā kā autore savā zinātnieces darbā iepriekš pievērsusies tiesību vēstures izpētei, arī šajā izdevumā ievietotajos rakstos tēmas aplūkotas vēsturiskā skatījumā. Tēmas sagrupētas četrās nodaļās: nācija, valoda, tiesiska valsts, rītdienas skatījums šodienas kontekstā.

     Daiļliteratūras jaunieguvumos Dzintara Soduma izlase “Post Scriptum”, kurā apkopotas iepriekš grāmatās nepublicētas “Kapātas esejas”, dažādu gadu raksti par dzīves un literāro pieredzi, literatūru, valodu un Latviju.

 

     Ēriks Kūlis stāstu un noveļu krājumā “Zemes telpa, jūras elpa” palicis uzticīgs vienkāršajiem ļaudīm, kuru ikdiena bieži vien paliek nepamanīta lielā globālisma ēnā. Taču rakstnieka asredzīgajā skatījumā necilais vienmēr rosina uz kritiskām pārdomām gan par mūsu pagātni, gan šodienu.

 

     Austriešu literatūras klasiķa Franča Verfela vēsturiskais romāns “Musa Daga četrdesmit dienas” stāsta par Musa Daga kalna apkaimes armēņu varonīgo pretošanos turkiem 1915. gada armēņu genocīda laikā. Šī Pirmā pasaules kara epizode ir atspoguļota precīzi un literāri meistarīgi, ļaujot izprast vispārcilvēciskās, pārlaicīgās traģēdijas raksturu un mērogu.

 

     Pilnu projekta ietvaros iegūto jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit. Pārējo 16. decembra jaunieguvumu saraksts šeit.

 

Līdzīgi raksti