Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2023. gada 16. janvārī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementa krājums tiek papildināts ar 47 jaunām grāmatām. Turpinājumā – ieskats jaunumos.

 

     Zitas Kārklas grāmata “Iemiesošanās” tapusi, domājot par latviešu sieviešu rakstniecību no 20. gadsimta 60. gadiem līdz mūsdienām. Darba pamatā ir 2015. gadā aizstāvētais promocijas darbs “Sievietes latviešu prozā ginokritikas aspektā (1960–2010)”. Cenšoties atbildēt uz jautājumu, kā mainās literatūra, kad tajā vienlaicīgi ienāk daudz sieviešu, kādas tēmas tiek aktualizētas, kādas metaforiskas un emocionālas nianses parādās, autore rakstnieču darbus aplūko dialogā citu ar citu. Grāmatas beigās sniegtas īsas rakstnieču biogrāfijas.

 

     Velgas Sudrabas grāmata “Psihosomatiskā medicīna” veidota kā mācību līdzeklis topošajiem ārstiem, psihologiem, vecmātēm, māsām un mākslas terapeitiem. Izdevuma mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar psihosomatisko medicīnu latviešu valodā, sākot ar psihosomatiskās medicīnas aizsākumiem vēstures liecībās un beidzot ar mūsdienām. Grāmatā aprakstīta pacienta nozīme veselības aprūpes sistēmā, raugoties no ārsta un arī paša pacienta pozīcijas. Psihes un ķermeņa vienotība aplūkota biopsihosociālā modeļa ietvarā. Aprakstīta ārsta un pacienta mijiedarbība, komunikācijas prasmes, kas veido veiksmīgu darba aliansi vai rada grūtības.

 

     Grāmata “Cilvēks običnij”  vēsta par kādu vienkāršu cilvēku 20. gadsimta 30.–60. gados, kurš, dzīves nogalē atskatīdamies uz savu mūžu, atmiņu piezīmēs atklāj savu dzīvi, ikdienu un sadzīvi, attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un vidi, kolorīti ieskicējot arī politisko un sociālekonomisko kontekstu. Stāsta galvenais varonis J. S. dzīvo laikā, kad mainās varas: Kārļa Ulmaņa autoritārismu aizstāj padomju okupācija, kam seko nacistiskās Vācijas okupācija, ko atkal aizstāj ilgs padomju okupācijas periods, līdz viņa mūža nogale noslēdzas jau atjaunotajā Latvijas Republikā. “J. S. skatījums uz lietām, procesiem, cilvēkiem ir gaužām moderns, varētu pat teikt – laikmetīgs,” norāda grāmatas izdevēji.

 

     Ata Klimoviča grāmata “Kara reportieris ceļā” stāsta par Ukrainas karā pieredzēto un par daudzām konfliktu vietām, kuras reportieris apmeklējis. Ceļš kara reportiera Ata Klimoviča karjerā savulaik nesācies ar karstajiem punktiem, bet ar komandējumiem, strādājot laikraksta “Diena” ārzemju ziņu redakcijā. Viņa pirmais brauciens uz Ukrainu bijis 1994. gadā, laikraksta “Diena” uzdevumā. Kopš 1997. gada pats pēc savas iniciatīvas Klimovičs Ukrainā pabijis katru gadu, īpaši daudz – 2022. gadā.

 

     Komponistes Gundegas Šmites literāro miniatūru jeb īsstāstu krājums “Grieķu svīta”, kura  nosaukums aizgūts no instrumentālās mūzikas formas, nes sevī mūsdienu Grieķijas iedvesmotus vērojumus, taču muzikālu miniatūru vietā ir literāras miniatūras. Katra nelielā stāsta centrā ir kāds varonis – bērns, jaunietis, cilvēks brieduma gados vai sirmgalvis mūža izskaņā. Šie ļaudis satikti dažādās vidēs – tavernās, tirgū, muzejā, skolā, universitātē, ielās un dabā. Tie ir gan reālas personības, gan iztēlē piedzimuši tēli, kuros saplūst vairāki vērojumi, taču ikvienā atspoguļojas šodienas Grieķija – raiba, pretrunīga un bezgala krāsaina. Katrā no “Grieķu svītas” 20 miniatūrām ieskanas arī mūzika, kas kā kopīga stīga vijas cauri visai svītai.

 

     Bernharda Šlinka grāmata “Atvadu krāsas” ietver 9 stāstus, tie ir stāsti par atvadām, kuras nomāc, un par atvadām, kuras atbrīvo, par mīlestības veiksmēm un neveiksmēm, par uzticēšanos un nodevību, par draudīgām un uzveiktām atmiņām un par to, ka nepareizajā dzīvē var slēpties pareizā, bet pareizajā – nepareizā. Stāsti par cilvēkiem dažādos dzīves posmos, par viņu bailēm, sarežģījumiem un cerībām.

 

     Elisones Pataki romāns “Spožās dzīves aizkulises” vēsta par Mārdžoriju Poustu, viņa bija izcila namamāte, talantīga uzņēmēja, veikla politisko sarunu vedēja, dāsna labdare, kaislīga mīļotā un krāšņa sieviete. Viņa nopelnīja miljonus, vēl būdama pavisam jauna, vadīja biznesa impēriju, pirka dārglietas pie Kartjē, atvēra zupas virtuves... Jebkas, kam Mārdžorija ķērās klāt, tika darīts ar degošu sirdi. Apjūsmota un neieredzēta, pieņemta un noraidīta – spītējot visām vētrām, Mārdžorija vadīja aizrautīgu dzīvi, kurā netrūka ne laimes, ne ciešanu.

      

     Laipni gaidām bibliotēkā!

 

Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 1. februārī.

Jauno grāmatu diena e-grāmatu bibliotēkā (grāmatas latviešu valodā) – trešdienās.

E-grāmatas angļu valodā u. c. svešvalodās lasiet šeit.

 

Līdzīgi raksti