Foto no grām. „Latvju enciklopēdija”, 1990

     Līdz 18. martam Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā apskatāma latgaliešu rakstnieka Konstantīna Stroda-Plencinīka 105. dzimšanas dienai veltīta izstāde. K. Strods-Plencinīks ir rakstījis dzejoļus, stāstus, pasakas, lugas, kultūrvēsturiskus rakstus un romānus, par literārajiem darbiem saņēmis vairākas godalgas.

 

     K. Strods-Plencinīks dzimis 1908. gada 9. martā Varakļānu pagasta Kokaru ciemā zemnieku ģimenē, mācījies Varakļānu pamatskolā un Varakļānu ģimnāzijā.

 

     Pirmais iespiestais dzejolis – „Pučiu dōrziņš” žurnāla „Jaunības Tekas” 1922. gada 4. numurā, bet 20. gadu beigās un 30. gadu pirmajā pusē sākušās jau regulāras publikācijas latgaliskajā presē. Daiļrades sākumā rakstījis galvenokārt dzeju, bet 30. gadu vidū pievērsies prozai.

 

     Sākumā parakstījies ar īsto vārdu Konstantīns Strods, bet vēlāk sācis izmantot vectēva pavārdu Plencinīks, izmantojis arī pseidonīmus Kiu-kū, Misters Pli un K. Sērksneits.

 

     Darbiem raksturīga brīvi plūstoša valoda. Rakstnieks stāsta to, kas bijis, ko pieredzējis, attēlo cilvēkus, ko labi pazīst, klāt pievienojot savu fantāziju, īpatnējo redzējumu un stāstījuma pavērsienu.

 

     K. Stroda-Plencinīka stāsti tautā iegājuši galvenokārt savas kultūrvēsturiskās nozīmes dēļ. Bērnības atmiņu tēlojumi rakstīti ar dziļu mīlestību, tā lasītājā rosinot patiesu līdzpārdzīvojumu. Šķelmīgais rakstnieka humors savukārt lieliski atsvaidzina tekstu.

 

     1944. gadā K. Strods-Plencinīks emigrējis uz Vāciju, 1950. – pārcēlies uz ASV. Miris 1999. gada 25. jūnijā Horshedā, Ņujorkas štatā.

 

Informācija sagatavota,
izmantojot bibliotēkas novadpētniecības materiālus