Foto: L. Dagule

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementā līdz 2016. gada 31. maijam apskatāma Līgas Daugules dekoratīvo gleznu izstāde “Viduszeme”. Māksliniece pati saka: Viduszeme ir vēlēšanas apjēgt būtību, meklēt visa kodolu, serdi, patiesību. Tā ir aicinājums cilvēkam ne tikai skatīties uz priekšu, bet arī pacelt acis uz augšu un ieraudzīt Bezgalību.

 

     Evita Skrebinska par mākslinieci:

 

     L. Daugule allaž prata ne tikai ieinteresēt ar grafikas mākslas smalkumiem un tehniku apgūšanas noslēpumiem, bet arī vedināja studentus daudz lasīt un domāt, radoši meklēt un atrast katram pašam sev tuvas tēmas, patstāvīgi attīstīt savu māksliniecisko rokrakstu.

  

     Dažas mācības no Līgas Daugules man palikušas prātā:

 

     * Pilnība nav tajā virzienā, kur perfekcionisms – ir jāsaprot atšķirība.

 

     * Slikta un aprobežota attieksme gremdē, laba un uzmundrinoša – pārceļ otrā krastā. Tāpēc neslīkt un negremdēt, bet būt apmierinātam…

 

     * Lai ko arī, Tu, darītu – domāšana ir pirmā darbība!

 

     Ap sevi L. Dagulei vienmēr izdevās radīt labvēlīgu, nepiespiestu un mierpilnu gaisotni tā, ka pat sarežģīti uzdevumi šķita viegli veicami. Viņas noslēpums ir nemitīgā savu domu sakārtošana un virzīšana uz Gaismu. Arī māksla, šādi uztverot dzīvi, kļūst par veidu kā sevi izzināt un sakārtot, atrodot savu vietu pasaulē. 

 

     Melni – baltos, grafiskos laukumus viņas daiļradē ir nomainījušas krāsas, kas izkārtotas reizēm dinamiskos, reizēm līdzsvarotos laukumos un dekoratīvās kompozīcijās. Katrā gleznā noteicošais ir centrs, ap kuru līdzīgi kā mandalā vai kaleidoskopā tiek ritmiski sagrupētas krāsas, raisot skatītājā kādu noteiktu sajūtu. Tādi darbi ir, piemēram, “Rožu pelni un “Salds”. Ekspresiju un kustību rada šīs spēles ievietošana vertikālā formātā, savukārt, kvadrāta formāta gleznas sniedz pārliecību par mieru un sakārtotību, piemāram, darbs “Struktūras”.

 

Biogrāfija

 

     Māksliniece L. Daugule ir dzimusi Rēzeknē, 1966. gada 30. maijā. Šeit arī uzaugusi un gājusi skolā.

 

     Vēlāk studējusi un absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Grafikas meistardarbnīcu.

 

    1997. gadā LMA ieguvusi mākslas maģistra grādu. No 1996. – 1999. gadam viņa Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē topošajiem grafiķiem pasniedza kompozīciju un dažādas grafikas tehnikas.

 

     Kopš 2014. gada māksliniece dzīvo un strādā Vācijā.