Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Līdz 2016. gada 20. augustam Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā var iepazīties ar Rēzeknes pensionāru dienas centra rokdarbu pulciņa “Savu roku māksla” rokdarbnieču darbu izstādi “Pilsētai ar rozi matos”. Šoreiz ir darināti tērpi lellēm. Gan šūti un tamborēti, gan izšūti un adīti. Visus darbus vieno kopīga tēma – rozes.

 

     Rokdarbnieces šo izstādi gatavoja Rēzeknes pilsētas svētkiem un, kā zinām, šogad  svētku vadmotīvs bija “Pilsēta ar rozi matos”. Pulciņa dalībnieces ir aktīvas RCB sadarbības partneres un vairākkārt ir piedāvājušas savus rokdarbus bibliotēkas apmeklētāju novērtējumam.

 

     Aicinām iepazīties ar izstādes eksponātiem un novērtēt mūsu senioru radošās izpausmes, izdomu un fantāzijas lidojumu! Paldies pulciņa vadītājai un mūsu bibliotēkas apmeklētājai Svetlanai Arefjevai!