Attēls: Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas un Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja personu un vietu attēlu datu bāze, autors nezināms

     Šogad pirmajam Latvijas valsts prezidentam, redaktoram, tiesību cīnītājam, demokrātam un tautas vadonim Jānim Čakstem aprit 150. dzimšanas diena. Aicinām apskatīt Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā sagatavoto izstādi!  


     Jānis Čakste vēsturē ir iegājis kā izcils valstsvīrs, cēls patriots, vīrs ar skaidru sirdi. Sava politiskā taktiskuma un smalkjūtības dēļ viņš tika cienīts visās aprindās, pret visiem viņš izturējās vienādi objektīvi, nekad neizmantojot savu stāvokli personiskās slavas spodrināšanai un savas partijas labumam. „No vienkāršas zemnieka sētas uz Valsts prezidenta pili gājis Jāņa Čakstes ceļš. Tas ir augstākais, ko kāds pilsonis savā valstī var sasniegt!” (Oto Nonācs.) J. Čakstes ideāls bija padarīt latviešu tautu laimīgu. Šis ideālisms kā zelta pavediens vērpās cauri visai J. Čakstes dzīvei.

 

Jāņa Čakstes izteikumi 
 
„Latvijas valsts stāv pār visu augstāk!” 
 

Par 1919. gada Brīvības cīņām, Bermontu…„Tas nebija nekāds burvis, tas bija latviešu dzīvais spēks, latviešu kareivji, latviešu jaunatne, kas viņus aiztrieca projām, no savas puses netaupīdami ne pūles, ne dzīvību.” 

 

„Latviešu tautas vēlēšanās ir, lai tuvināšanās starp Latviju un Igauniju būtu ciešākā. Mūsu tuvināšanās nevar būt tikai vārdos un ceremonijās, bet tai jābūt cieši ieaugušai ikkatrā latvietī un igaunī, lai tā izturētu visas vētras.” 

 

„Strādāt latvju tautas garīgās un materiālās labklājības labā, stādīt savu personīgo labumu nevis pirmā, bet otrā vietā.” 

 
„…ja reiz rīko, tad jārīko skaisti…” 
 
„Latvju tauta grib pasargāt savu tautību, paturēt vienā kopībā savu tēviju Latviju.” 
 

„Jaunībai pieder prieks. Taču priecāties var tikai pēc darba, kad krietni strādāts un studēts. Turpretī pastāvīga „jautra dzīrošana” neder.” 

 
„Sargājiet savu valsti, izkopiet to, jo zināt – ja nebūs Latvijas, nebūsit arī jūs.” 
 

„Latviešiem pašiem jārūpējas par savu nākotni. Latvija pasaulē jāpropagandē, lai citas valstis zinātu, kas ir latvieši un Latvija.” 

 

„Valsts stiprums un tautas labklājība panākama tikai vienotiem spēkiem. Ja mēs vienotiem spēkiem strādāsim un nešķelsimies pēc saviem uzskatiem, tikai tad mēs varēsim veikt uzdevumus, kas mums ir uzlikti, un ievadīt mūsu jauno valsti normālā valsts dzīvē.” 

 

„Daugava nešķir latviešus!” – Čakste lika to paturēt prātā, atradināties no provinciālisma un tautas kopības sašķelšanas kurzemniekos, vidzemniekos un latgaļos. 

 
 
Izmantotā literatūra: 
Birziņa Līna. Latvijas Universitātes tiesībzinātnieki. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. - 320 lpp.
Šilde Ādolfs. Valstsvīri un demokrāti. – Bruklina: Grāmatu draugs, 1985. - 379 lpp.
Latvijas pirmais valsts prezidents Jānis Čakste. – Rīga: Avots, 1993. - 172 lpp.
Latviešu Juristu raksti. 1959. Nr. 2.