{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Novadniekam Jāzepam Pīgoznim – 75',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=268:novadnieks-jazeps-pigoznis-75&catid=163:par-izstadem-cb&Itemid=104');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Foto: easyget.lv 
…Un vēl gribas piedurt roku
Otai, kura plaukst un zied,
Palaist vējā ņipru joku,
Kuram tīk kā velnam skriet…

 

      (A. Vējāns. ”Rūpju kalnā”, veltījums J. Pīgoznim.) 

 

 

     Ar gleznotāja Jāzepa Pīgožņa vārdu un darbiem, šķiet, neviens nav jāiepazīstina, viņš ir viens no populārākajiem Latgales māksliniekiem.

 

     J. Pīgoznis dzimis 1934. gada 15. septembrī Rēzeknes apriņķa Ružinas pagasta Odumānu sādžā. Jau agrā bērnībā iztēli ietekmējušas tautas pasakas un teiksmas, rosinot domas un izjūtas izteikt tēlainā formā.

 

 

     No 1942. līdz 1947. gadam mācījies Līču pamatskolā, kur bijis labākais zīmētājs. Pēc tam līdz 1948. gadam mācījies Dravnieku septiņgadīgajā skolā. Izšķiroša nozīme turpmākajā dzīvē bijusi skolas direktoram J. Liepiņam, kurš 1947. gada vasarā J. Pīgozni aizvedis uz Rīgu, lai painteresētos par mācīšanos mākslas skolā. Jau trīspadsmit gadu vecumā topošais mākslinieks iestājies J. Rozentāla mākslas vidusskolā. Šajā laikā galvenā vērība tikusi pievērsta zīmējumam un priekšmetu formu attēlošanai.

 

     1953. gadā beidzis J. Rozentāla mākslas vidusskolu kā teicamnieks ar diplomdarbu „Drīz iedegsies gaisma” un šajā gadā iestājies Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA), Glezniecības nodaļā. Jau studiju gados līdztekus glezniecībai nodarbojies ar grafiku, grāmatu ilustrāciju un medaļu mākslu. 1959. gadā pabeidzis LMA ar diplomdarbu „Līgo vakars”.

 

 

     1964. gadā uzņemts Latvijas Mākslinieku savienībā.

 

 

     1992. gadā ieguvis mākslas maģistra grādu, piešķirts profesora zinātniskais nosaukums LMA. J. Pīgoznis ir bijis ilggadējs valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolā.

 

 

     Mākslinieks ilustrējis vairāk nekā 30 grāmatu, galvenokārt bērniem. Glezniecībā J. Pīgoznis pārsvarā pievēršas ainavai un sievietes portretam. Galvenā dominante ir smalkā krāsas redzēšana, ar ko arī mākslinieks atšķiras no citiem tāda paša aroda pratējiem. J. Pīgoznim piemītošā lielā labestība un gaišums, kas jūtams saskarsmē ar citiem cilvēkiem, izpaužas arī viņa darbos. Kā atzīst pats mākslinieks, „gleznošanai pilnīgi pietiek ar Latvijas dabu”.

 

 

     2000. gadā J. Pīgoznim tika piešķirta Latvijas Kultūrkapitāla fonda mūža stipendija par ieguldījumu mākslā.

 

 

     Neskaitāmas personālizstādes māksliniekam ir bijušas ne tikai Latvijā, bet arī Krievijā, Vācijā, ASV, Norvēģijā, Mongolijā, Francijā, Spānijā, Austrālijā un citās valstīs.

 

 

     Visprecīzāk Jāzepu Pīgozni ir raksturojis Romis Bēms: „Jāzepa Pīgožņa daiļradi var saukt par profesionālas mākslas valodā interpretētu labestību, šī mākslinieka darbs neapmierina ar garāmejošu sveicienu, bet aicina uz apcerīgu sarunu.” 

 

 

 

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītava aicina vēl līdz 21. septembrim izmatot iespēju apskatīt izstādi, kura veltīta mākslinieka 75 gadu jubilejai. 

 

 

 

Noderīgas saites: