Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Atzīmējot Romas līgumu parakstīšanas 60. gadadienu, šogad visā Latvijā būs skatāma ceļojošā izstāde „Arvien ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai”. Tajā aplūkojami dokumenti, fotogrāfijas un citas liecības par Eiropas Savienības (ES) izveidi un attīstību no pagājušā gadsimta 50. gadiem līdz mūsdienām. Laikā no 4. līdz 15. oktobrim izstāde ir skatāma Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā (3. stāvā), darbdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00, sestdienās – no 10.00 līdz 16.00. Aicinām pilsētniekus, novada iedzīvotājus un viesus izmantot šo izdevību un iepazīties ar izstādes ekspozīciju.

 

     Atskatoties vēsturē, sešām valstīm vienojoties par ciešāku sadarbību, 1957. gada 25. martā Romā tika nodibināta Eiropas Ekonomikas kopiena (EEK) jeb kopējais tirgus, kas kļuva par vēlākās ES stūrakmeni. Šogad ar pasākumiem visā ES tiek atzīmēta Romas līgumu parakstīšanas 60. gadskārta.

 

     Izstādē apskatāmās vēsturiskās brošūras, tiesas spriedumu titullapas, juridiskie dokumenti, institūciju vadītāju vēstules, preses izdevumi un fotogrāfijas ataino EEK tapšanu, Romas, Māstrihtas, Amsterdamas, Nicas un Lisabonas līgumu izveidi un ratificēšanu, iekšējā tirgus, Muitas savienības, Šengenas zonas izveidi un ceļu uz vienoto valūtu. Tāpat izstādē dažādos materiālos skaidrota ES sociālā dimensija un Eiropas pilsoniskums, kā arī Eiropas sociālās politikas veidošana un Eiropas loma pasaulē.

 

     Izstāde Latvijā savu ceļojumu sāka LR Saeimā, kur tā bija skatāma marta sākumā. Līdz pat 2017. gada beigām tā apceļos Latviju, piestājot Jelgavā, Saldū, Ventspilī, Jēkabpilī, Madonā, Daugavpilī, Rēzeknē, Cēsīs un Rīgā. Aktuālā informācija par izstādes ceļojumu tiks publicēta arī www.esmaja.lv. Izstādes izvietošanu Latvijā koordinē Eiropas Komisijas pārstāvniecība un ES māja Rīgā.

 

     Izstādi organizē ES vēstures arhīvi, Eiropas Universitātes institūts Florencē, Itālijā, sadarbībā ar Eiropas Savienības padomi, Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju, Itālijas valdību un ziņu aģentūru “ANSA”.

 

     Vairāk informācijas: Rēzeknes Centrālā bibliotēka, tālr. 64622061.