{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Rēzeknes Goda pilsoņi',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=301:rezeknes-goda-pilsoni&catid=163:par-izstadem-cb&Itemid=104');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Rēzeknes Goda pilsonis 

     „Rēzeknes Goda pilsoņi” – izstāde ar šādu nosaukumu pirmdien, 9. novembrī, tika atklāta Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementā un tur būs apskatāma līdz 24. novembrim.

 


     Jau vairākus gadus pilsētnieku uzmanību piesaista cilvēki, kuri ir saņēmuši Goda pilsoņa titulu, tāpēc bibliotēkas novadpētnieces ar īpašu rūpību vāc materiālus par Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas vēsturi mūsu pilsētā, un šis process nebūt vēl netuvojas noslēgumam.

 

     Mēs visi ļoti labi saprotam, ka pilsētas Goda pilsoņa nosaukums ir īpašs tituls cilvēkam, kurš to saņem, tas ir sevišķs gods. Ja cilvēku pelnīti ciena pilsētnieki, tas nozīmē, ka viņš ir daudz darījis savas pilsētas un tās iedzīvotāju labā.

 

     Šī nosaukuma piešķiršanas vēsture ir dažāda – atkarībā no vēsturiskā laikposma attiecīgās valsts tradīcijām. Mūsu pilsētā pēc ilgstoša pārtraukuma Goda pilsoņa nosaukumu par nopelniem Rēzeknes labā sāka piešķirt pagājušā gadsimta 70. gados, pēc tam bija pārtraukums, un nu mēs atkal no jauna dzirdam Goda pilsoņu vārdus, kuri šo nosaukumu iegūst par nopelniem pilsētas labā, par sabiedrisko darbību, kura vērsta uz to, lai celtu pilsētas autoritāti, kā arī nodrošinātu tās labklājību un uzplaukumu.

 

     Mums arī šodien ir svarīgi cieņas apliecinājumi Rēzeknes vēsturei, pilsētnieku ieguldījums ekonomikas un ražošanas, kultūras un mākslas, audzināšanas un izglītības, veselības aprūpes un citu mūsu dzīves svarīgāko sfēru attīstībā. Lēmumu par Rēzeknes Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu pieņem pilsētas dome, bet apbalvošana notiek svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.

 

     Rēzeknes Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas tradīcija, kura tika atjaunota 2001. gadā, turpinās vēl joprojām, un arī šogad mēs uzzināsim cienījamāko pilsētnieku vārdus.

 

     Kā atbilde daudzkārtējiem visdažādāko lasītāju grupu pieprasījumiem bibliotēkas novadpētniecības materiālu vidū ir parādījusies mapīte ar informāciju par pilsētniekiem, kuri ir saņēmuši apbalvojumu „Rēzeknes Goda pilsonis”. Rēzeknes Goda pilsoņu kopskaits vēl jāprecizē, taču jau šobrīd izstādē var iepazīties ar H. Bernānes, V. Bistrova, J. Buļa, E. Cakules, A. Čerbades, M. Eisakas, J. Elkšņa, A. Gaisiņa, V. Grišānes, R. Haheles, K. Jansona, J. Karro, M. Kazakova, P. Keiša, P. Kitajeva, V. Kovaļevska, A. Mežinskas, I. Mihailova, E. Mītnieces, V. Nikonova, M. Nizinskas, B. Orinskas, I. Siliņevičas, V. Sprūgas, A. Varslavāna, P. Zeiles, J. Zudāna un O. Zvejsalnieka biogrāfijām.

 

     Laiks paiet, un no attāluma pagājušais kļūst ļoti labi redzams. Vai atceramies visus savus Goda pilsoņus, vai zinām viņu vārdus? Kas viņi mums ir šodien?

 

     Laipni gaidām ikvienu Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementā! Mēs piedāvājam jums iepazīties ar stāstiem par mūsu novadnieku dzīvi un darbību, paskatīties fotogrāfijas, palasīt viņu sarakstītās grāmatas vai apskatīt gleznu reprodukciju albumus!