Rēzeknes pilsētas kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas vizuālās mākslas un literatūras skolotāji sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi martā aicināja Rēzeknes pilsētas skolu 5.-12. klašu skolēnus piedalīties radošo darbu un vizuālās mākslas darbu konkursā „Veltījums Rēzeknei”.

 

     Konkurss tika organizēts ar mērķi veicināt jauniešu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni un interesi par dzimtās pilsētas skaistākajām vietām, kultūru, tradīcijām, apliecināt savu piederību pilsētai, stiprināt latvisko un latgalisko kultūridentitāti.

 

     Konkursa noslēgumā 2019. gada 29. aprīlī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā tiek organizēta konkursa laureātu jaunrades darbu izstāde „Veltījums Rēzeknei”, koncertprogramma un laureātu un viņu skolotāju apbalvošana.

 

     Maijā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītāji un apmeklētāji varēs aplūkot vizuālās mākslas konkursa „Veltījums Rēzeknei” darbu izstādi.

 

Informāciju sagatavoja

Rēzeknes pilsētas kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas konsultantes Anita Deksne un Svetlana Bilinska