{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Lidija Leikuma – mūsu novada jubilāre',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=320:lidija-leikuma-musu-novada-jubilare&catid=163:par-izstadem-cb&Itemid=104');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

 
Foto: Toms Grīnbergs, LU fotoarhīvs 

    Šī gada 14. decembrī 55. dzimšanas diena būs valodniecei, kultūrvēsturniecei, zinātņu doktorei, Latvijas Universitātes profesorei un daudzu zinātnisku rakstu autorei Lidijai Leikumai, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā ir sagatavota un skatāma viņai veltīta izstāde. 


L. Leikumas biogrāfija

  • Dzimusi 1954. gadā Krāslavas rajona Izvaltas Mazajos Ģeņģeros.
  • 1973. gadā beigusi Izvaltas vidusskolu, 1978. gadā – Latvijas Valsts universitātes (LVU) Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu.
  • 1978. – 1979. gadā strādājusi Spoģu vidusskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. 1980. – 1983. gadā mācījusies LVU aspirantūrā, strādājusi Latvijas Universitātē (LU) un Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē.
  • 1990. – 1993. gadā strādājusi LU Latgales filiālē, Rēzeknes Augstskolā un Sanktpēterburgas Valsts universitātē.
  • Kopš 1999. gada LU Filoloģijas fakultātes Baltu valodu katedras asociētā profesore.
  • Mācījusi mūsdienu latviešu, latviešu literāro valodu, tās ortogrāfiju, latgaliešu rakstu valodu, lasījusi latviešu dialektoloģijas, latgaliešu rakstu valodas vēstures kursu, ievadu baltu valodniecībā, piedalījusies ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos. Darbojas Latgaliešu rakstu valodas ortogrāfijas komisijā, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijā, Rīgas latgaliešu biedrībā „Trešuo zvaigzne”.
  • Piedalījusies zinātniskās ekspedīcijās pie Sibīrijas un Baltkrievijas latgaliešiem, rakstījusi un referējusi par tur atrasto.

 

Noderīgas saites

L. Leikumas grāmatas

L. Leikumas raksti

    

 

 

Izmantotā literatūra

· Latgales kultūras darbinieki. – Rīga: Jumava, 2008. – 2.sēj. – 39.-41.lpp.

· Latvijas Enciklopēdija. – Rīga: Valērija Belokoņa izd., 2007. – 4.sēj. 75.lpp.