{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Staņislavs Broks – mūsu novada jubilārs',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=524:kordirigents-stanislavs-broks&catid=163:par-izstadem-cb&Itemid=104', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}
stanislavs broks
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv 

     No 6. līdz 21. janvārim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā apskatāma kordiriģentam Staņislavam Brokam veltīta izstāde „Dziesmā ieausts mūžs”. 


Ieskats Staņislava Broka biogrāfijā

 


     Kordiriģents, mūzikas pedagogs un komponists Staņislavs Broks ir dzimis 1926. gadā Rēzeknes apriņķa Dricānu pagasta Semuļu ciemā zemnieku daudzbērnu ģimenē.


     Bērnību un pusaudžu gadus pavadījis tēva Konstantina un mātes Domicellas mājās, kur uzkrājis apkārtējās dabas, ļaužu sadzīves tradīciju un latgaliešu tautas dziesmu iespaidus visiem turpmākajiem gadiem.


     Mācības uzsācis Dricānu pamatskolā, tālāk tās turpinājis Rēzeknes 1. vidusskolā. Pēc vidusskolas absolvēšanas 1946. gadā kā viens no pirmajiem uzsācis mācības atjaunotajā Rēzeknes Mūzikas vidusskolā. Paralēli mācībām strādājis par dziedāšanas skolotāju un kora diriģentu Rēzeknes Pedagoģiskajā skolā.


     1949. gadā uzsācis studijas Latvijas Valsts konservatorijas (LVK) Kordiriģentu nodaļā. Arī te paralēli mācībām strādā radio par skaņu operatoru un diriģenta prasmes pilnveido ar vairākiem Rīgas pašdarbības koriem.1954. gadā absolvē LVK un kopā ar dzīvesbiedri Terēzi dodas uz pastāvīgo darba vietu – Daugavpils Mūzikas vidusskolu, kur strādā par direktoru un kora diriģēšanas pedagogu.


     Daugavpilī jaunā vērienā pārkārtojis mūzikas skolas darbu, īstenojot vienotu muzikālās izglītības programmu. 1955. gadā nodibinājis Centrālā kultūras nama jaukto kori „Daugava”, ar kuru dažādos konkursos un skatēs gūtas daudzas uzvaras.


     1959. gadā Staņislavs Broks bija viens no Latgales dziesmu svētku iniciatoriem un organizatoriem. Viņš arī ierosinājis celt jauno svētku estrādi Stropos.


     1960. gadā XIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Rīgā pirmo reizi stājies svētku virsdiriģenta tribīnē.


     Staņislava Broka nozīmīgākais mūža darbs – nesavtīga atdeve Latgales mūzikas izglītībai un kora kultūras uzplaukumam. Ar neatlaidību, darba mīlestību un augsto profesionalitāti kļuvis atzīts un ievērojams latviešu diriģents.


     Miris 1977. gada 13. jūnijā traģiskā autoavārijā, apbedīts Daugavpilī Stropu kapos.

 

 Informācija sagatavota,
izmantojot grāmatu „Latgales kultūras darbinieki” I (Rīga, 2008)

 

 

 

Noderīgas saites