2009. Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir 90. jubilejas gads. Bibliotēku nedēļā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā apskatāma mūsu valsts galvenajai bibliotēkai veltīta izstāde. 

 

 


Skaitļi un fakti

 

     Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) dibināta 1919. gada 29. augustā. Šodien tā ir lielākā universālā zinātniskā bibliotēka valstī. Pirmais šīs bibliotēkas vadītājs bija pazīstamais Latviešu bibliofils un bibliogrāfs Jānis Misiņš, kurš savā amatā darbojās līdz 1920. gada 1. maijam.

 

     1920. gadā bibliotēka sāka saņemt Latvijas iespieddarbu pirmos obligātos eksemplārus. Tika izveidotas trīs nodaļas – „Lettica” (visi iespieddarbi latviešu valodā), „Baltica” (literatūra par Latviju un latviešiem) un Vispārējā nodaļa.

 

     1922. gada 24. maijā tika pieņemts „Likums par Valsts bibliotēku” un „Likums par Centrālo grāmatu katalogu”.

 

     1922. gadā bibliotēka noslēdza pirmo līgumu par grāmatu apmaiņu ar Prūsijas Valsts bibliotēku. Tas ir starpbibliotēku abonementa sākums Latvijā.

 

     1928. gadā uzsākta sarakste starp Valts bibliotēku, Izglītības ministriju un Rīgas Domi par jaunas bibliotēkas ēkas nepieciešamību.

 

     1945. gadā bibliotēkas rīcībā tika nodota ēka Torņa ielā. No 1925. līdz 1940. gadam šeit atradās J. Misiņa bibliotēka.

 

     Pirmo PSRS un Latvijas PSR iespieddarbu bezmaksas obligāto eksemplāru bibliotēka saņēma 1941. gadā.

 

     1957. gadā sāka iznākt bibliogrāfiskais rādītājs „Latvijas PSR preses hronika”.

 

     1966. gadā bibliotēkai tika piešķirts Viļa Lāča vārds, bet 1988. gadā atjaunots bibliotēkas nosaukums Latvijas Valsts bibliotēka, savukārt 1991. gadā ar Latvijas Republikas valdības lēmumu bibliotēka tika pārdēvēta par Latvijas Nacionālo bibliotēku.

 

     1983. gadā bibliotēkai piešķīra bijušās zivju fabrikas „Kaija” telpas P. Stučkas, (tagad – Tērbatas) ielā 75.

 

     1989. gadā arhitekts Gunārs Birkerts sāka izstrādāt bibliotēkas jaunās ēkas arhitektonisko koncepciju un 1991. gada 3. jūlijā tika pieņemts Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmums „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecību”. Vairāk par bibliotēkas būvniecību lasiet mājaslapā www.gaismaspils.lv.

 

     1996. gadā Nacionālā bibliotēka tika pieslēgta internetam un bibliogrāfijas datu apstrādei sāka lietot integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALISE, bet pēc tam tika pāriets uz darbu ar informācijas sistēmu ALEPH 500. 

 

     Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapa – www.lnb.lv.