Svinīgajā pasākumā 2019. g. 15. novembrī kopā ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Valsts svētku priekšvakarā Rēzeknes pilsētas domē tika godināti pašvaldības darbinieki, kuri ar neatlaidību, uzņēmību un profesionalitāti daudzu gadu garumā veikuši darbu pilsētas un sabiedrības labā.

 

     Viņu vidū bija arī divas bibliotekāres. Rēzeknes pilsētas domes Pateicības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā saņēma Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) vecākā bibliotekāre Larisa Ivanova un Rēzeknes Bērnu bibliotēkas vecākā bibliotekāre Ineta Kuzņecova.

 

     Larisa Ivanova darba gaitas sākusi pirms 20 gadiem – 1999. gadā Rēzeknes Bērnu bibliotēkā – RCB filiālē, veicot galvenās bibliotekāres pienākumus. No 2000. gada līdz pat šai dienai Larisa strādā RCB abonementā. Viņa ir akurāta, atsaucīga, laipna saskarsmē bibliotēkas apmeklētājiem un kolēģiem, savulaik bibliotēkas rīkotajā profesionālajā konkursā „Lasītāju apkalpošanas kultūra” saņēmusi visaugstāko vērtējumu no lasītājiem. Larisa ik dienas rūpējas par abonementa grāmatu krājuma saglabāšanu un uzturēšanu kārtībā. Viņa ir zinoša bibliotekāre, kura nesavtīgi dalās savā pieredzē un neliedz padomu lasītājiem un kolēģiem par visdažādākajiem literatūras jautājumiem.

 

     Ineta Kuzņecova darba gaitas sākusi pirms 15 gadiem – 2004. gadā Rēzeknes Bērnu bibliotēkā – RCB filiālē, veicot abonementa vadītājas pienākumus, no 2008. gada pilda vecākās bibliotekāres pienākumus. Īpaši jāatzīmē viņas ieguldījums bibliotēkas mazo (pirmsskolas vecuma) lasītāju lasītprasmes veicināšanā un attīstībā. Savā darbā Ineta pastāvīgi sadarbojas ar pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, kopīgi organizējot dažādus bibliotēku, grāmatas un lasīšanu popularizējošus pasākums. 2019. gadā viņa aktīvi darbojās projektā “Mūsu mazā bibliotēka”, organizējot lasītprasmi veicinošas nodarbības mazajiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Lasītāji Inetu ir iemīļojuši kā uzmanīgu, laipnu un izpalīdzīgu bibliotekāri, kura steigs palīgā atrast grāmatu, palīdzēs apmierināt katru mazā lasītāja informacionālo vajadzību .

 

     Larisai un Inetai novēlēsim īstenot daudz radošu ideju un darba sparu turpmākajiem gadiem!