VKK projektu konkursā atbalstīti RCB projekti

    Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2022. gada 1. kultūras projektu konkursā atbalstīti divi Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) projekti – literatūras un tradicionālās kultūras nozarē – par kopējo summu 3680 eiro.

 

     Literatūras nozarē atbalstīts projekts “Vārds. Autors. Lasītājs”, gūstot 2000 eiro lielu finansiālo atbalstu. Projekta mērķis – popularizēt oriģinālliteratūru un nodrošināt literāro pasākumu pieejamību plašai sabiedrībai Rēzeknes pilsētā un reģionā. Veicināt latviešu autoru atpazīstamību un sabiedrības interesi par latviešu literatūru. Projekta īstenošanas laikā no 2022. gada gada maija līdz novembrim būs iespēja tikties ar Lauru Vinogradovu, Ingu Žoludi, Ivetu Troaliku, Ingunu Baueri, Māri Bērziņu, tuvplānā iepazīstot autoru personības un daiļradi. Visas tikšanās vadīs kultūras žurnāliste Liega Piešiņa.

 

     Tradicionālās kultūras nozarē atbalstīts projekts “VII Latgales stāstnieku festivāls “Omotu stuosti””, gūstot 1680 eiro lielu finansiālo atbalstu. Projekta mērķis: lai veicinātu stāstnieku kustības attīstību nacionālā mērogā, kā arī atpazīstamību Latgalē, 2022. gada 5. – 6. augustā plānots VII Latgales stāstnieku festivāls “Omotu stuosti” Rēzeknē. Festivāla virstēma – ādas apstrādes un darinājumu meistara amata godā celšana. Festivāla mērķis – veidot atpazīstamu un radošu platformu Latgales ādas apstrādes un darinājumu meistara prasmju izzināšanai un dokumentēšanai, tai skaitā pievēršoties vietas un amata vēsturei un ar to saistītajiem stāstiem, lai caur stāstniecību popularizētu šī amata tradīcijas un prasmes, sekmētu to pārmantojamību nākamajās paaudzēs.