Bibliotēkas ir apkopojušas šī gada pirmā ceturkšņa darba rādītājus, un tie liecina, ka strādāts ar izaugsmi – ir palielinājies gan reģistrēto lasītāju skaits, gan piedāvāto pakalpojumu izmantošana. Rēzeknes pilsētas publiskajās bibliotēkās (centrālā bibliotēka un tās filiāles) reģistrēto lasītāju šogad ir par 15% vairāk nekā pagājušā gada pirmajos trīs mēnešos, apmeklējumu skaits ir audzis par veseliem 32%, bet izsniegumu ir par 13% vairāk.

     Savukārt Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā ir reģistrēts par 10% vairāk lasītāju, par 35 % ir pieaudzis apmeklējumu skaits un par 10% palielinājies izsniegums. Virtuālie apmeklējumi ir auguši par 123%.