Attēlā: Valgas pilsētas bibliotēka
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2018. gada 16. oktobrī Rēzeknes pilsētas un novada bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Valgu (Igaunija), Valku un Gulbeni. Brauciena mērķis – iepazīties ar kolēģu darbu, apmainīties ar pieredzi, gūt jaunas idejas.

 

     Brauciena dalībnieki apmeklēja ne tikai bibliotēkas, bet iepazinās arī ar ESIP un EDIC punktu darbu šajās pilsētās. Kā pirmo Rēzeknes grupa apmeklēja Valgas pilsētas bibliotēku, kur Latvijas kolēģus sagaidīja bibliotēkas direktore. Viņa pastāstīja par Igaunijas bibliotēku galvanejiem darbības virzieniem, valsts realizēto  politiku  šajā jomā, par lasīšanas veicināšanas projektiem un bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem.

 

     Tālāk ceļš veda uz Europe Direct Valgamaa, kura darbinieces informēja par vairākiem projektiem, tostarp arī par pārrobežu projektiem ar  Valku Latvijā.

 

     Pēc īsa brīža norises turpinājās Latvijā, kur rēzekniešus gaidīja iepazīšanās ar Valkas pilsētas bibliotēku. Bibliotēkas bērnu nodaļā bija iespēja noklausīties ESIP koordinatores G. Gendrjukas sagatavoto prezentāciju par pasākumiem un aktivitātēm bērniem un skolu jauniešiem, kuros tiek iepazītas Eiropas Savienības vērtības un aktualitātes, ieskicētas nākotnes vīzijas.

 

     Arī pieredzes apmaiņas brauciena grupai bija iespēja parādīt savas zināšanas par Eiropas Savienību un atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Aktīvākie un zinošākie tika arī pie nelielām dāvaniņām. 

 

     Pēcpusdienā pieredze tika gūta Gulbenes novada bibliotēkā, kur bibliotēkas direktore A. Sprudzāne aicināja uz sarunu par bibliotēku darba aktualitātēm savā pilsētā un novadā, stāstīja par bibliotēkas dalību dažādos projektos, aktīvu brīvprātīgā darba veicēju piesaisti bibliotēkas pasākumiem un aktivitātēm. Tika izstaigātas gaišās un mūsdienīgās bibliotēkas telpas, iepazīts tās nodaļu darbs, atsaucīgās darbinieces labprāt atbildēja uz jautājumiem un dalījās savā pieredzē. Bibliotēkā atrodas arī Europe Direct informācijas centrs Gulbenē, ar kura darbu tāpat bija iespēja iepazīties.

 

     Pateicamies EDIC Austrumlatglē  par iespaidiem bagātā brauciena finansiālo atbalstu!