Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2018. gada 15. novembrī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā svinīgā gaisotnē noritēja atmiņu stāstu diska “Simts no mums” prezentācija. Šis bija arī simtais Latvijas simtgadei veltītais pasākums Rēzeknē.

 

     Tuvojoties Latvijas simtgades slieksnim, kultūras nozares ļaudis – bibliotekāri – tika aicināti atskatīties pagātnē, izvērtēt šodienu un apjaust nākotni. Domājot par to, ko mēs varētu atstāt saviem kolēģiem un domubiedriem mantojumā, ikviens bibliotekārs tika aicināts uzdāvināt Latvijai savu stāstu. Katram ir savs stāsts par bibliotēku, darbu tajā un par sajūtām, ko šodien nozīmē būt bibliotekāram. Bibliotekāri tika aicināti atsaukt atmiņā gan īpašus, gan ikdienišķus notikumus, lai savītu tos Latvijas simtgades stāstu kamolā. Katrs stāsts šajā kamolā ir īpašs, vērtīgs un skaists.

 

     Diskā apkopotās atmiņas atklāj bibliotekāra ikdienas dzīvi, nozīmīgus un īpašus notikumus no pagājuša gadsimta 40. gadiem līdz mūsdienām. Stāstos atklājas mūsdienu bibliotekāra profesijas daudzpusība. Pārdomās un sajūtās sirsnīgi un skaudri patiesi var iepazīt un salīdzināt bibliotekārā darba procesus dažādos laikos. Diskā lasāma arī bibliotēkas folklora – joki, pārpratumi un anekdotes jeb “viss kā dzīvē”.

 

     Disks nebūtu tapis bez Rēzeknes pilsētas bibliotēku darbinieku atsaucības. Pateicība Viļānu pilsētas bibliotēkai un bibliotēkas vadītājai Zelmai Tučei, Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītājai Ernai Ulasei un Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciālistei Valentīnai Višai. Paldies Rēzeknes Centrālās bibliotēkas IT nodaļas vadītājai Annai Romanovskai par diska vizuālo noformējumu.

 

     Bibliotekāru atmiņas ir dāvinājums nākamajām bibliotekāru paaudzēm un ikvienam, ļaujot ielūkoties laikmetā, kurā mēs dzīvojām un dzīvojam pašlaik. Pēc apstrādes disks „Simts no mums” būs pieejams Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs.

 

     Fotoieskats pasākumā – šeit.