LASIs 2021

     2022. gada 20. aprīlī plkst. 15.00 Bibliotēku nedēļas ietvaros Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (RCB) aicinām uz čaklāko un aktīvāko lasītāju godināšanas gada balvas “LASIs 2021” pasākumu.  

 

     Pēdējo reizi čaklāko lasītāju gada balva tika pasniegta 2019. gadā. Valstī ieviestie epidemioloģiskās drošības pasākumi un dažādie ierobežojumi  pēdējo 2 gadu laikā liedza iespēju organizēt publiskus pasākumus, tāpēc jo lielāks ir mūsu prieks šogad tikties  klātienē!

 

     Šogad čaklākos bibliotēkas lasītājus godināsim deviņās nominācijās: ”Čaklākais grāmatu lasītājs”, “Čaklākais periodikas lasītājs”, ”Ģimene bibliotēkā”, ”Zinošākais e-pakalpojumu izmantotājs”, ”Čaklākais datorlietotājs”, ”Aktīvākais tiešsaistes pasākumu dalībnieks”, ”Jaunietis bibliotēkā”, ”Kreatīvākais bibliotēkas palīgs” un ”Aktīvākais bibliotēkas konkursu dalībnieks”.

 

     Pasākumu skanīgāku darīs muzikāls sveiciens no akordeonista Vladimira Morozova un radošās Ingas Kaļvas-Miņinas. Uzzināsim arī, kādas grāmatas un žurnāli 2021. gadā bija visvairāk pieprasīti un lasīti. Satiksimies bibliotēkā!