Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2023. gada 25. – 26. aprīlī Rēzeknes pilsētas bibliotēku darbinieki piedalījās ikgadējā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) organizētajā Latvijas Bibliotēku festivālā.

 

     Šogad tā nosaukums bija “Svinam kopā! LBB 100”, jo festivāls tika aizvadīts LBB simtgades zīmē. Festivāls piedāvāja vairākas vērienīgas un iedvesmojošas aktivitātes.

 

     25. aprīlī LBB simtgades konferenci skaistajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē ievadīja vairākas apsveikuma uzrunas. Kā pirmais apsveikuma vārdus teica Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka bibliotekāri ir ne tikai gaismas nesēji, bet mūsdienu situācijā – arī gaismas kareivji. Šobrīd kā nekad ir aktuāli Raiņa vārdi, ko saka Spīdola lugā “Uguns un nakts”: “Ne tauta pret tautu tad karos, bet visas kopā pret tumsu.” Uz to mums visiem jātiecas. Mūsdienu bibliotēku loma medijpratībā un digitālo prasmju apguvē ir milzīga, un nākotnē tā tikai palielināsies.

 

     Tālāk sekoja apsveikumi no Latvijas Nacionālās bibliotēkas izpilddirektores Dzintras Mukānes, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājas Gintas Kaminskas, IFLA (Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija) prezidentes Barbaras Lisonas (videouzruna), EBLIDA (Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju birojs) prezidenta Tona van Vlimerena (videouzruna), ALA (Amerikas Bibliotēku asociācija) prezidentes Lessas Pelayo-Lozadas (videouzruna), Igaunijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētājas Tuuliki Tõiste, Lietuvas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētājas Jolitas Steponaitienės (videouzruna) un Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētājas Māras Jēkabsones.

 

     Pasākuma turpinājumā notika vairākas informatīvas un aizraujošas lekcijas par LBB darbību un sasniegumiem laikā no biedrības dibināšanas gada (1923) līdz pat šodienai, tika iepazīti LBB biedri, valdes locekļi, sadarbības partneri, kā arī ievēlēta jaunā LBB valde un revīzijas komisija. Edgars Damanis, uzņēmuma “CRC” projektu vadītājs, aplūkoja tēmu “Viedā bibliotēka” un pastāstīja par jaunajām tehnoloģijām bibliotēku darbā. Savukārt Pauls Siliņš, Riga TechGirls vecākais projektu vadītājs, stāstīja par inovatīvo nākotnes tehnoloģiju sniegtajām iespējām šodien.

 

     Gada balvas pasniegšanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā LBB Gada balvu nominācijā “Gada bibliotekārs 2022” saņēma divas bibliotekāres – Ugāles bibliotēkas vadītāja Inese Rumpa un Preiļu Galvenās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Ina Rusiņa. LBB Gada balvas titulu “Gada bibliotēka 2022” ieguvusi Jaunpils pagasta bibliotēka (Tukuma novads). Vietējas nozīmes bibliotēku organizēto notikumu kategorijā visvairāk balsu (163) ieguvis notikums “Projekts “Iedvesmas bibliotēka” – Kursīšu bibliotēkas āra lasītavas-terases izveide”. Reģiona galveno bibliotēku organizēto notikumu kategorijā iesniegti 12 pieteikumi, un šīs kategorijas uzvarētājs ar 100 balsīm ir “Ogres Centrālās bibliotēkas dalība IFLA organizētajā starptautiskajā konkursā “Gada publiskā bibliotēka 2022” un iekļūšana finālistu četriniekā”. Valsts nozīmes bibliotēku organizēto notikumu kategorijā iesniegti 3 pieteikumi un visvairāk balsu (51) ieguvusi “Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference “Kultūras mantojuma un novadpētniecības nozīme kopienu veidošanā digitālajā laikmetā” un Digitālā mantojuma diena Siguldā”. Arī Rēzeknes Centrālā bibliotēka ierindojās TOP 10 bibliotēku organizēto notikumu sarakstā ar nu jau par tradīciju kļuvušo ikgadējo RCB lasītāju klubiņa “LASIs” Gada balvas pasniegšanas pasākumu, kurā tiek godināti čaklākie un aktīvākie Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītāji.

 

     LBB festivāla otrajā dienā notika bibliotēku Ideju tirgus – atraktīvs un interaktīvs pieredzes apmaiņas pasākums, kura laikā bibliotēkas prezentēja savu labāko pieredzi, sasniegumus, idejas par dažādiem bibliotēkas darba virzieniem un sniegtajiem pakalpojumiem. To atklāja Māra Jēkabsone un Edgars Damanis, savukārt Didzis Tupureins, uzņēmuma “Sigfox Latvija” attīstības vadītājs, turpinājumā aplūkoja tēmu “Bibliomāts – drošs un ērts risinājums lasītājiem”. Starp citu, arī Rēzeknes Centrālā bibliotēka piedāvā RCB reģistrētajiem lasītājiem izmantot bibliomātu – saņemt un nodot grāmatas un citus izdevumus pat ārpus bibliotēkas darba laika. LNB 1. stāva ātrijā notika izklaidējoša komandu erudīcijas spēle “Bibliotekārās prāta spēles” ar mērķi aizraujoši pavadīt laiku un saliedēties ar kolēģiem no bibliotēkām, atbildot uz jautājumiem par Latvijas kultūru, literatūru, mākslu un vēsturi. No LBB konferences pasākumiem un aktivitātēm līdzi tika paņemti vareni iespaidi, jaunas un interesantas idejas, kuras tiks nodotas kolēģiem un nākotnē noteikti palīdzēs darbā.

 

     Dalība pasākumā pozitīvi ietekmēja redzējumu par bibliotēku nozares ietekmi un lomu sabiedrībā, iedvesmoja radoši un motivēja arī turpmāk darboties un priecēt lasītājus. Atsevišķu paldies sakām Rēzeknes pašvaldībai par transporta nodrošināšanu konferences dalībniekiem.