Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     No 2016. gada 22. aprīļa Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā ir atvērts lasītāju klubiņš, kurš turpmāk katra mēneša trešajā trešdienā gaidīs domubiedrus uz stāstiem, sarunām, diskusijām par grāmatām.

 

      Pirmie iedīgļi lasītāju klubiņa izveidei parādījās 2015. gadā, kad Abonemeta nodaļa sarīkoja akciju „Bibliopasts”. Tas ir īpašs stends, kurā ikviens var  uzrakstīt un atstāt zīmīti ar grāmatas nosaukumu, kuru iesaka izlasīt citiem lasītājiem. Gada garumā veidojās savstarpēja neklātienes domu apmaiņa starp lasītājiem, un visvairāk ieteiktā grāmatā gada garumā bija Ingas Ābeles romāns “Klūgu mūks”.

 

     Vienā no  šī gada  marta mēneša stāstu pasākumiem, kurā pulcējās vietējās kopienas cilvēki, izskanēja doma par lasītāju klubiņa nepieciešamību Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā. Tuvojoties Bibliotēku nedēļai, viens no galvenajiem notikumiem bija klubiņa dibināšana, kas zīmīgi sasaucās ar 2016. gada 23. aprīļa – Pasaules grāmatu un autortiesību dienas moto „Lasām pa vecam, lasām pa jaunam!”

 

      Visiem zināmā un pārbaudītā patiesība, ka lasīšana ir viena no lielākajām pasaules vērtībām, tā bagātina prātu, attīsta domāšanu un cilvēka iekšējo pasauli, sasaukusi kopā grāmatmīļus Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā ar mērķi radīt kopīgu pieredzi lasot kopā, daloties pārdomās un sajūtās par izlasīto.Brīvā atmosfērā tika runāts par literatūru un par to, pēc kādiem kritērijiem izvēlamies grāmatas, kuras lasām. Pasākuma apmeklētāji dalījās iespaidos par izlasīto, kā arī ieteica cits citam, kādas grāmatas vērts izlasīt.

 

     Savā pieredzē dalījās aizrautīga grāmatu lasītāja un bibliotekāre Zenta Ruskule. Viņa pastāstīja, ka viena no bērnības grāmatām ir „Princese uz zirņa”, bet ģimenē esot iecienīta Viktora Igo grāmata ”Cilvēks, kas smejas”. Savukārt, „Adīšanas un tamborēšanas ābece” viņai esot palīdzējusi tajos laikos, kad veikalos bijis liels deficīts, un daudzas radošas, praktiskas idejas joprojām tiek rastas rokdarbu grāmatās. Klātesošajiem Zenta ieteica izlasīt Gabrielas Zevinas grāmatu „Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi”, un viņa atcerējās nesen dzirdētus vārdu par lasīšanu: „Turot grāmatu rokā, tu vari pabūt dažādos laikos un valstīs, redzēt un satikt cilvēkus un izzināt tradīcijas… .”

 

     Interesanta pieredze par lasīšanu tika gūta no Astrīdas Vincēvičas – aktīvas lasītājas un pastāvīgas bibliotēkas apmeklētājas. Viņa teica, ka bibliotēka pilnībā aizvieto mājas grāmatu plauktu, jo grāmatas ir dārgas! Astrīdas „grāmatu grāmata” ir Bībele, jo tā ir grāmata, kura nekad nebeidzas! Astrīda pastāstīja, ka viņu interesējot latviešu literatūra, kā arī tēmas par to kā dzīvojuši mūsu tautieši,  un viena no viņas pēdējā laika izlasītajām grāmatām Noras Ikstenas „Mātes piens”, ir ļāvusi emocionāli spilgti palūkoties uz dažādām laikmeta šķautnēm, ļaujot atgriezties jau izdzīvotā laikā.

 

      Broņislavs Kravaļs pastāstīja, ka lasot jau no agras bērnības un daudz, dienā lasījis pa trīssimt lapaspusēm. Gadu garumā mājās ir izveidojusies liela bibliotēka. Viņam tuvi ir poļu rakstnieka Henrika Senkeviča, latviešu klasiķa Rūdolfa Blaumaņa darbi. Viena no Broņislava kunga mīļākajām grāmatām ir Eduarda Vildes grāmata krievu valodā „Война в Махтра”.

 

     Savukārt, Ņinas kundze bija atnesusi sev tuvās un mīļās grāmatas ar autoru ierakstiem titullapā. Tas bija Voldemāra Vogula dzejas krājums „Sirds bolss” un Pjotra Antropova dzejas grāmatas ”Звенят в душе латгальские мотивы” un ”Я простой подорожник”. „Domās sarunājos ar Vogula dzejas vārsmām, sajūtu Latgales māla pieskārienu, un tas dod spēku dzīvot…,” saka Ņina. Viņa uzsvēra, ka tuva ir Pjotra Antropova dzeja par Latgali – emocionāli jūtīga  un smeldzīgi tuva.

 

     Pasākuma otrajā daļā tika izvēlēts lasītāju klubiņa nosaukums. No daudziem dalībnieku piedāvātajiem nosaukumiem par labāko tika atzīts vārds „LASIS”. Klubiņa vārda devēja un „krustmāte” ir Astrīda Vincēviča. Ikviens, kam patīk lasīt un ir vēlme dalīties ar citiem par izlasīto, laipni gaidīts Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītāju klubiņā „LASIS”! Bildes no pasākuma var aplūkot šeit.