Stāstu laiks bibliotēkās
RCB vecākā bibliogrāfe Ruta Suseja ar iegūto
apliecību un sertifikātu 

     Šī gada 3. decembrī Rīgā notika projekta „Stāstu laiks bibliotēkās” noslēguma seminārs „Stāstīšanas tradīciju iespējas bibliotēkās”. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projekts „Stāstu laiks bibliotēkās” ir izveidots ar mērķi veicināt stāstīšanas kā nemateriālā kultūras mantojuma daļas pārmantošanu Latvijā, jo stāstīšana ir viena no svarīgākajām cilvēka vajadzībām. Stāstīts tiek ģimenē, dzimtā, darbavietā, biznesā... Stāstīt var arī publiski – speciāli rīkotos pasākumos, piemēram, bibliotēkās. 


 

 

     Lai bibliotekāri iegūtu zināšanas un praktiskas iemaņas stāstu stāstīšanā un stāstu pasākumu organizēšanā bibliotēkā un ārpus tās, 2009. gada martā Latvijas reģionos tika organizēti 13 apmācību semināri, tajos piedalījās ap 100 pārstāvēm no 83 Latvijas bibliotēkām. Seminārus vadīja Guntis Pakalns un Māra Mellēna. Pēc tam apmācītajām bibliotekārēm bija jārīko stāstīšanas pasākumi, kopskaitā tika sarīkoti 43. Visi projektā iesaistīto bibliotēku rīkotie stāstīšanas pasākumi, kā arī pieteikumi un aktivitāšu plāni tika izvērtēti, rezultātā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Stāstu bibliotēku tīklā tika uzņemtas 19 Latvijas bibliotēkas, to vidū ir arī Rēzeknes Centrālā bibliotēka.

 

 

Stāstu bibliotēku tīkla sertifikāts
Sertifikāts, kurš apliecina, ka Rēzeknes Centrālā bibliotēka
atzīta par Latvijas bibliotēku tīkla „Stāstu bibliotēku”  

 

     3. decembra seminārā Rīgā visas projekta dalībnieces saņēma apliecības, bet Stāstu tīkla dalībbibliotēkas – arī sertifikātus. Uz šo semināru bija devušās arī mūsu pilsētas bibliotekāres – Rēzeknes Centrālās bibliotēkas vecākā bibliogrāfe Ruta Suseja un Rēzeknes 2. bibliotēkas vecākā bibliotekāre Dzidra Germova, jo tieši šīs bibliotekāres pavasarī apguva nepieciešamās prasmes un pārstāvēja Rēzekni projektā. Abas bibliotēkas pavasarī organizēja arī stāstīšanas pasākumus. Rēzeknes Centrālās bibliotēkas rīkotais stāstu pasākums „Aprīļa anekdotes” tika īstenots Kultūras darbinieku dienas ietvaros, un tajā piedalījās Rēzeknes Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku darbinieces, savukārt Rēzeknes 2. bibliotēkas pārstāve rīkoja Annas Sakses pasaku stāstījumus bibliotēkā.

 

 

 

     Rēzeknes Centrālā bibliotēka, kura nu ir iekļauta Stāstu bibliotēku tīklā, turpmākajos divos projekta norises gados plāno rīkot vairākus pasākumus, iespējamie sadarbības partneri – Rēzeknes jauniešu atvērtais centrs JACis, Latgales Kultūrvēstures muzejs, Rēzeknes skolas u. c.

 

 

     Uz tikšanos stāstīšanas pasākumos! Sīkāka informācija par to tematiku, norises vietu un laiku sekos.

 

 

     Papildinformāciju par projektu „Stāstu laiks bibliotēkās” skatieties šeit.