Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Atbalstot Valsts valodas centra jauno sabiedrisko palīgu ideju, Rēzeknes Centrālā bibliotēka aicina ikvienu interesentu iesaistīties.

 

     Valsts valodas centra sabiedriskā palīga darbs ir aizraujošs un interesants, bet pretendentu apmācības – saistošas. To apliecina fakts, ka Valsts valodas centrā kopš 2015. gada decembra darbojas jau 27 sabiedriskie palīgi. Kaut gan brīvprātīgo darbs Latvijā nav īpaši populārs, Valsts valodas centra palīgi pierāda pretējo.

 

     Sabiedrisko palīgu institūts izveidots ne tikai Valsts valodas centra atbalstam, bet nodrošinot palīdzību ikvienam sabiedrības loceklim gadījumos, kad ir šaubas par latviešu valodas pareizu lietojumu.

 

     Sabiedrisko palīgu funkcijās ietilpst privātpersonu konsultēšana par valsts valodas lietojumu publiskajā informācijā, kā arī preču marķējumā un lietošanas instrukcijās. Sabiedriskie palīgi izvērtē minētās informācijas atbilstību latviešu literārās valodas normām un sniedz ieteikumus konstatēto neatbilstību novēršanai. Palīgi ir snieguši konsultācijas gan par pareizrakstības jautājumiem, gan valsts valodas lietojumu publiskajā informācijā. Savukārt Ventspils Augstskola sadarbībā ar vienu no sabiedriskajiem palīgiem ir veikusi pētījumu par valsts valodas izmantošanu preču marķējumā un lietošanas instrukcijās.

 

     Iecerēts, ka tuvāko gadu laikā katrā novadā un pilsētā darbosies sabiedriskais palīgs, pie kura varētu vērsties un lūgt palīdzību valsts valodas pareizā lietošanā. Saskaņā ar Sabiedrisko palīgu konkursa nolikumu pieteikumus var iesniegt nepārtraukti, bet tos vērtē divas reizes kalendārajā gadā.

 

     Sabiedrisko palīgu apmācībās iepazīstina ar Valsts valodas likuma normu skaidrošanu un citiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar valsts valodas lietojumu un tiesību principiem. Apmācībās pievēršam uzmanību latviešu valodas gramatikas normu izmaiņām, stilistikas jautājumiem un svešvārdu pareizrakstībai, īpaši pievēršoties aktuālākajiem ēdienu un dzērienu nosaukumiem. Saskarsmes psiholoģijas nodarbībās pretendentiem izskaidrojam, kā vislabāk risināt iespējamos konfliktus starp uzņēmējiem un sabiedrisko palīgu, kā uzklausīt visdažādākos viedokļus un sniegt konsultācijas. Tieši saskarsmes psiholoģija ir viena no pretendentu iecienītākajām nodarbībām, jo tajā iespējams līdzdarboties praktiski, izspēlējot dažādas situācijas.

 

     Pēc apmācībām pretendenti pilda pārbaudes darbu par apmācībās apgūtajiem jautājumiem. Ar pretendentiem, kas atzīti par konkursa uzvarētājiem, slēdz līdzdarbības līgumu, kā arī svinīgā pasākumā izsniedz sabiedriskā palīga apliecību.

 

     Aicinām ikvienu interesentu kļūt par daļu no Valsts valodas centra komandas! Ar konkursa nolikumu un līdzdarbības līgumu var iepazīties Valsts valodas centra mājaslapā. Gaidīsim Jūsu pieteikumus!