Rēzeknes reģiona (Rēzeknes un Viļānu novads) bibliotēku statistikas rādītāji (01.01.2018.)