Rēzeknes 2. bibliotēkā 2020. gadā pieejamo periodikas izdevumu saraksts (2013–2020)  [PDF]

 

Periodika latviešu valodā

 

        

        

        

        

      

        

        

    ko-arsti-tev-nestasta  

      

      

      

    

      

      

      

    

      

      

 

Periodika angļu valodā

 

Periodika vācu valodā

  

 

 

Periodika krievu valodā

 

          

    

    

      

      

        

      

        

        

        

    

 

 

Vēl vairāk periodikas bibliotēkā lasiet