Veidojam reģionālo kultūras vērtību sarakstu 
 
J. Elksnis LKC izdevniecībā 2015. gada maijā
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     ”Kas visvairāk mani dzīvē iepriecina? Tas brīdis, kad klajā nāk laba grāmata. Man patīk darbs, es to daru. Man nav nekādu citu vēlēšanos, kā tikai un vienīgi izdot grāmatas.” (J. Elksnis.)

Veidojam reģionālo kultūras vērtību sarakstu 

     Latgales radio raida pamatā vienā no četriem Latvijas reģioniem – Latgalē, kas ir īpašs ar savu latgaliešu valodu un kultūrvidi, kā arī aptver daļu Vidzemes. Cilvēki klausās Latgales radio mājās, darbavietās, braucot automašīnās, publiskās vietās, veikalos, kafejnīcās u. c. Ar interneta palīdzību radio pieejams pat tik tālās vietās kā Sibīrija, to, piemēram, ir apliecinājuši Sibīrijas latvieši, viesojoties Rēzeknē 2012. gada vasarā. Latgales radio programmu var klausīties mājaslapā www.radiolg.lv, tās klausītāju loks ir apmēram 100 000 iedzīvotāju.