Šī gada 9. februārī pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka” notika Rēzeknes 2. bibliotēkas rīkots pasākums „Iepazīsim grāmatas caur spēli”, kura mērķis bija ar spēļu palīdzību radīt bērnos interesi par grāmatām. Bērnudārzā bija aplūkojama arī bibliotēkas sarūpēta izstāde „Grāmatu brīnumainā pasaule”. 

     Pasākums izdevās, un bērni vēlāk paši kopā ar audzinātāju Svetlanu Panfilovu atnāca ekskursijā uz bibliotēku, kur tās vadītāja Broņislava Selecka pastāstīja viņiem, kā kļūt par lasītāju, kā uzvesties bibliotēkā, kā arī daudzas citas noderīgas lietas.