Telpas

 • Adrese: Atbrīvošanas aleja 166
 • Platība: 229m²

Vadītāja: B. Selecka

Bibliotekāri

 • Abonementa vadītāja: Dz. Germova->E. Kroiče->I. Zolova
 • Lasītavas vadītāja: L. Gorsāne
 • Bērnu abonementa vadītāja: Z. Ruskule
 

Krājums: 21226

Izsniegums:  59023

Lasītāji: 1419

Apemklējumi: 21429

 

Abonementa vadītāja I. Zolova

                         

 

 

  

Telpas

 • Adrese: Atbrīvošanas aleja 166
 • Platība: 229m²

Vadītāja: B. Selecka

Bibliotekāri

 • Abonementa vadītāja: Dz. Germova
 • Lasītavas vadītāja: L. Gorsāne
 • Bērnu abonementa vadītāja: Z. Ruskule
 

Krājums: 21425

Izsniegums: 58119

Lasītāji: 1465

Apmeklējumi: 22530


                         

 

 

  

Telpas

 • Adrese: Atbrīvošanas aleja 166
 • Platība: 229m²

Vadītāja: B. Selecka

Bibliotekāri

 • Abonementa vadītāja: Dz. Germova
 • Lasītavas vadītāja: L. Gorsāne
 • Bērnu abonementa vadītāja: Z. Ruskule
 

Krājums: 21844

Izsniegums: 52485

Lasītāji: 1273

Apmeklējumi: 19137

 

* Bibliotēkas akreditācijas gads.


                         

 

 

  

Telpas

 • Adrese: Atbrīvošanas aleja 166
 • Platība: 229m²

Vadītāja: B. Selecka

Bibliotekāri

 • Abonementa vadītāja: Dz. Germova
 • Lasītavas vadītāja: L. Gorsāne
 • Bērnu abonementa vadītāja: Z. Ruskule
 

Krājums: 24830

Izsniegums: 50251

Lasītāji: 1152

Apmeklējumi: 18405

 

* Tiek uzsākta automatizēta lasītāju apkalpošana BIS ALISE.


                         

 

 

  

Telpas

 • Adrese: Atbrīvošanas aleja 166
 • Platība: 229m²

Vadītāja: B. Selecka

Bibliotekāri

 • Abonementa vadītāja: Dz. Germova
 • Lasītavas vadītāja: L. Gorsāne
 • Bērnu abonementa vadītāja: Z. Ruskule
 

Krājums: 25308

Izsniegums: 60698

Lasītāji: 1342

Apmeklējumi: 22247

 

* Tiek uzsākta krājuma rekataloģizācija.


                         

 

 

  

Telpas

 • Adrese: Atbrīvošanas aleja 166
 • Platība: 229m²

Vadītāja: B .Selecka

Bibliotekāri

 • Abonementa vadītāja: Dz. Germova
 • Lasītavas vadītāja: V. Klīdzēja-> (no aprīļa) L. Gorsāne
 • Bērnu abonementa vadītāja: Z. Ruskule
 

Krājums: 27743

Izsniegums: 67887

Lasītāji: 1553

Apmeklējumi: 23643

 

Rēzeknes 2. bibliotēkas kolektīvs kopā ar bijušajām darbiniecēm: B. Opencāni,
D. Sedovu, R. Elksni, O. Rassohinu, L. Dementjevu un A. Mihailovu

                         

 

 

  

Telpas

 • Adrese: Atbrīvošanas aleja 166
 • Platība: 229m²

Vadītāja: B. Selecka

Bibliotekāri

 • Abonementa vadītāja: Dz. Germova
 • Lasītavas vadītāja: V. Klīdzēja
 • Bērnu abonementa vadītāja: Z. Ruskule
 

Krājums: 27982

Izsniegums:73998

Lasītāji: 1562

Apmeklējumi: 24966

 

Bibliotēkā viesojas bērnudārza audzēkņi

 

* Bibliotēkas vajadzībām tiek īrētas papildus telpas, notiek daļējs remonts, tiek pārvietotas grāmatas un plaukti.

* Tiek uzsākts darbs ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) ALISE.