Rēzeknes Centrālā bibliotēka

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

 • „Ģimenes sirds un dvēsele ir MĀTE” (no 6. maija)
 • „Viszinīši enciklopēdiju pasaulē” (no 10. maija)
 • „Gar ausīm skrien vējš” Dzejniecei un bērnu rakstniecei Maijai Laukmanei – 60 (no 13. maija)
 • „Vēsturniekam, rakstniekam un zinātniekam Arvedam Švābem – 125” (no 14. maija)
 • „Par pašvaldības vēlēšanām” (no 23. maija)
 • „Šodien bez tabakas!” Par smēķēšanas kaitīgumu (no 24. maija)
 • „Literatūrzinātniekam Viktoram Ivbulim – 80” (no 28. maija)
 • „Bērnu pasaule” Audzināšana, psiholoģija, hobiji (no 28. maija)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

 • „Un visu laiku man pār dzīvi dzeja liecas” Dzejniekam Imantam Ziedonim – 80 (no 2. maija)
 • „Auklē mani tēvs, māmiņa!” (no 6. maija)
 • „9. maijs – Eiropas diena” (no 7. maija)
 •  Dāvana manai māmiņai” (no 7. maija) 
 •  Ir māte mani mācījusi…” Mātes diena (no 9. maija)
 • „Ar gailīti Rīgā braucu!” (no 16. maija)
 • „Izvēlies savu profesiju!” (no 23. maija)
 • „Jaunības stāsti” (no 28. maija)