Rēzeknes Centrālā bibliotēka

“Jaunumi” (no 1. jūnija, abonements)

“Dzīve un devums Latgalei” Miķelim Bukšam – 105 (no 1. jūnija, lasītava)

“Jūnija ievērojamie jubilāri” (no 1. jūnija, abonements)

“21. gadsimta bestselleri” (no 6. jūnija, abonements)

“Māla meistars no Silajāņiem” Viktoram Ušpelim – 60 (no 12. jūnija, lasītava)

“Līgo saule, līgo bite! Līgo visa radībiņa, līgo!” (no 12. jūnija, lasītava)

“Jaunumi” (no 16. jūnija, abonements)

 “Līgo jauni, līgo veci / Jāņa dienu gaidīdami” (no 19. jūnija, lasītava)

“Mūsu lasītāju vaļasprieki” (no 26. jūnija, lasītava)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

“Uzlādējies dabā: 5. jūnijs – Pasaules vides diena” (no 2. jūnija)

“Uz tevi, Latvija, iet visas manas domas” Trimdas dzejniecei Zinaīdai Lazdai – 115 (no 2. jūnija)

“Grāmatu jaunumi” (no 2. jūnija)

“Bērni un jaunieši iesaka izlasīt” (no 6. jūnija)

“Keramiķim Viktoram Ušpelim – 60” (no 16. jūnija)

“Sava ceļa gājējs: Ērikam Ādamsonam – 110” (no 19. jūnija)

“Augu vara pie miesas un gara: pirts tradīcijas Latvijā” (no 19. jūnija)

“Fantastikas un fantāziju pasaulē” (no 21. jūnija)

“Nobela prēmijas laureātam, vācu rakstniekam Hermanim Hesem – 140” (no 29. jūnija)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

“Skolēna vasarai” (no 1. jūnija)

“Par draudzību un īstiem draugiem” Tematiska izstāde Starptautiskajā Draugu dienā (no 8. jūnija)

“Kas notiek Zaļās Zāles zemē?” (no 14. jūnija)

“Līgo saule, līgo bite” (no 19. jūnija)

“Ceļojumu un piedzīvojumu stāsti” (no 28. jūnija)