Izstādes nosaukums Izlikšanas datums Bibliotēka
Jaunumi” 4., 16. janvāris Centrālās bibliotēkas abonements, lasītava

Klāt Vecais Jaunais gads”

4. janvāris Centrālās bibliotēkas lasītava
„Iepazīsim Eiropu – Austrija” 4. janvāris Centrālās bibliotēkas lasītava
„Angļu rakstniekam un zoologam Džeraldam Darelam – 85” 4. janvāris Centrālās bibliotēkas abonements
„Rokdarbi – tas ir stilīgi!” 4. janvāris 2. bibliotēka
„Bērnu žūrijas 2009. gada labākās grāmatas” 5. janvāris Bērnu bibliotēka

„Tiem, kas tic zvaigznēm”

Horoskopi 2010. gadam

5. janvāris 2. bibliotēka
Jākobam Grimmam – 225” 6. janvāris Bērnu bibliotēka

„Pāri mums mirdz zvaigžņots debessjums”

Bērniem par astronomiju

6. janvāris 2. bibliotēka
„Čehu rakstniekam Karelam Čapekam – 120” 7. janvāris 2. bibliotēka
„Latviešu rakstniecei un mākslas zinātniecei Gundegai Repšei – 50” 8. janvāris Centrālās bibliotēkas abonements
„Par Ruksīti, Ņauvu un citiem. Dzidrai Rinkulei-Zemzarei – 90” 8. janvāris Bērnu bibliotēka
„2009. gadā izdotās grāmatas” 11. janvāris Centrālās bibliotēkas abonements
„Rakstniecei Gundegai Repšei – 50” 11. janvāris 2. bibliotēka

„Mana ģimene un citi zvēri”

Džeralda Darela dzīve un darbs

12. janvāris Bērnu bibliotēka
„Dzīve un pasaka. Annai Saksei – 105” 14. janvāris Bērnu bibliotēka
„Ziedu fejai Annai Saksei – 105” 14. janvāris 2. bibliotēka
„Krievu rakstniekam Antonam Čehovam – 150” 14. janvāris 2. bibliotēka

„Ziemā... sniegā... priekā”

Stāsti, pasakas, dzeja par dabu ziemā

20. janvāris 2. bibliotēka

„Un mūžam mans – zvaigžņu mirgojums starp vakaru un rītu”

Fricim Bārdam – 130

21. janvāris Bērnu bibliotēka
„Dzejniekam Fricim Bārdam – 130” 21. janvāris 2. bibliotēka
„Publicistam un baznīcas vēsturniekam Albertam Budžem – 80” 21. janvāris 2. bibliotēka
„Latvijas Republikas starptautiskā (de jure) atzīšanas diena” 22. janvāris Centrālās bibliotēkas lasītava
„Publicistam, baznīcas vēsturniekam, garīdzniekam Albertam Budžem – 80” 22. janvāris Centrālās bibliotēkas lasītava
„Cilvēkā visam jābūt skaistam. Antonam Čehovam – 150” 26. janvāris Bērnu bibliotēka
„Izglītības un preses darbiniekam Jurim Placinskim – 105” 26. janvāris Centrālās bibliotēkas lasītava
„Čaklajām rokdarbniecēm” 27. janvāris Centrālās bibliotēkas abonements

+ "Mani pirmie zīmējumi vizuālās mākslas pulciņā", janvāris, Bērnu bibliotēka