Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     9. janvārī tēvs Viktors Bērnu bibliotēkas lasītājiem pasniedza Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo baznīcas draudzes Ziemassvētku dāvanu – 205 grāmatas.

 

     Šī ir jau ceturtā reize, kad par draudzes sarūpētiem līdzekļiem tiek iegādātas jaunas grāmatas pilsētas bērniem, pusaudžiem un arī jauniešiem. Kā saka tēvs Viktors, „cilvēks, kurš ir iemīlējis grāmatu pasauli bērnībā, dienās kļūs arī pieaugušo bibliotēkas klients”.

 

     Bagātais bērnu bibliotēkas grāmatu klāsts jaunajā paaudzē veido interesi par rakstīto vārdu visai turpmākajai dzīvei, un lasīšana ir pamatu pamats tālākai cilvēka intelektuālajai attīstībai. Ja bērns mazotnē lasīs grāmatas, būdams pieaudzis, noteikti arī pievērsīsies šai lietderīgajai nodarbei.