Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes Bērnu bibliotēkā 2018. gada 13. novembrī notika konkurss „Ko TU zini par Latviju, Rēzekni?” skolēnu medijpratības un informācijpratības veicināšanai. Tajā piedalījās Rēzeknes 2. vidusskolas 8.a un 8.b klases skolēni un viņu audzinātājas Olga Kučerova un Marianna Bondenkova.

 

     Dalībnieki uzzināja, ka Bērnu bibliotēkā ir pieejama datubāze par Latviju  Letonika.lv, kuru autorizējoties var izmantot arī no mājām. Katrs dalībnieks aktīvi piedalījās informācijas meklēšanā krustvārdu mīklai „Latvija” un konkursa uzdevumiem  „100 gadi – 100 jautājumi”, kur atbildes bija jāatrod grāmatās par Latviju. Dalībnieki par precīzām un pareizām atbildēm, izpildītajiem uzdevumiem saņēma balvas. Pasākuma dalībnieki bibliotēkā aplūkoja arī Rēzeknes skolēnu radošo darbu izstādi „Labrīt, Latvija!”.

 

Jautājām jauniešiem, ko viņi zina par Latviju, Rēzekni.

 

     Iļja: „Rēzekni agrāk sauca par Rositten. Viena no vecākajām Rēzeknes ielām ir Latgales iela. Man ļoti patīk dzīvot šajā pilsētā, tā ir skaista, atšķiras no citām pilsētām, daudz skaistu arhitektūras objektu – Gors, Zeimuļs un citas. Šīs celtnes ir unikālas.”

 

     Nikita: „Latvijas valsts teritorija sastāv no Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales. Latvija 2004. gadā pievienojās NATO. Šogad svinam Latvijai 100 gadu jubileju. Pirmais Latvijas prezidents bija Jānis Čakste. Mēs, rēzeknieši, varam lepoties ar pieminekli „Latgales Māra”. Šis piemineklis simbolizē brīvu Latgali.”  

 

     Jeļena: „Rēzekne ir Latgales sirds. Rēzeknē mūs visus vieno Rēzeknes piemineklis „Vienoti Latvijai”. Piemineklis ir kā simbols vienotībai. Piemineklis uzcelts, pieminot Latgales atbrīvošanu.”

 

     Jūlija: „Rēzeknē ir daudz ievērojamu vietu, piemēram, „Zeimuļs”, kur notiek interešu un neformālās izglītības nodarbības bērniem un jauniešiem, „Gors” – kultūras centrs. Rēzekne ir dzimtene, Latgales centrs. Rēzeknieši ļoti lepojas ar savu pilsētu, un arī no tālām pilsētām, valstīm brauc ciemiņi aplūkot mūsu pilsētu. Agrāk Latvijā bija trīs reģioni – Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, un tikai vēlāk pievienojās Latgale. Rēzeknē dzīvo ļoti sirsnīgi, labi cilvēki. Pilsētā dzīvo daudz cittautiešu, un visi savā starpā ir draudzīgi.”

 

     Anastāsija: „Rēzekne ir septītā lielākā pilsēta Latvijā. Rēzekne atrodas Latvijas austrumu daļā. Rēzeknē notiek daudz kultūras pasākumu. Agrākos laikos Latgalē dzīvoja vairākas tautas – poļi, baltkrievi, latvieši, lietuvieši un krievi, kas arī saglabājušies mūsdienās. Rēzeknē ir ļoti skaista daba, it sevišķi patīk rudenī, kad, ejot pa Atbrīvošanas aleju, var vērot sastādītos kokus, puķudobes. Pagājušogad par godu Latgales kongresa simtgadei atklāja pieminekli „Varai pīder laiceiba, taisneiba – myužeiba”, 1917. gadā lēma par apvienošanos ar Kurzemi un Vidzemi. Tagad gaidām Latvijas simtgadi. Rēzeknē ir daudz izglītības iestāžu – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, vidusskolas, bērnudārzi, koledžas, mūzikas skola, mākslas skola. Daudzās skolās ir kori, bērni brauc uzstāties vietējos un starptautiskos pasākumos, kā arī pagājušogad piedalījās Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. 1873. gada Vispārējos latviešu dziesmu svētkos pirmo reizi skanēja himna „Dievs, svētī Latviju”.”

 

     Sofija: „Rēzekne, mana dzimtene, ir ļoti skaista, zaļa un sakopta. Tā ar katru gadu plaukst. Rēzekne ir kļuvusi par Latgales centru. Daudzi cilvēki no citām valstīm ir mūsu mīļo Rēzekni iemīļojuši. Rēzeknē aktīvi sāk attīstīties sports. Arī es aktīvi nodarbojos ar vienu no sporta veidiem – futbolu, ar savu „sieviešu komandu” daudzkārt esam ieņēmušas pirmās vietas. Agrāk Rēzekni sauca par Režicu, tā ar katru gadu attīstās.”