18. februārī Latvijā notiek populārākais skolēnu karjeras izvēles pasākums – Ēnu diena, to sadarbībā ar SEB banku rīko biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Latvija (JAL). Šogad ēna viesojās arī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā, lasītavā, tā bija Nautrēnu vidusskolas 10. klases skolniece Līga Ivulāne. Bibliotēku ēnošanai viņa izvēlējās tādēļ, ka bija interese pašai uzzināt, „kas lācītim vēderā”, kā paiet bibliotekāra darbadiena.

 

     Ēnu dienā skolēni apmeklē sev interesējošu darbavietu un vismaz 4 stundas vēro ēnu devēja darbu un pienākumus. Ēnu devēju skolēni var vai nu izvēlēties no pasākuma mājaslapā www.enudiena.lv publicētā piedāvājuma, vai arī sameklēt paši. Ēnu darbavietas parasti mēdz būt valsts iestādes un institūcijas, privāti uzņēmumi, dažādas organizācijas Latvijā. JAL dalībskolu audzēkņi var ēnot arī Eiropas Parlamentā, jo Ēnu diena ir starptautisks pasākums.

 

     Meitene iepazina apkalpošanas nodaļas darba specifiku, pati iesaistījās dažādu bibliotekāra pienākumu veikšanā – reģistrēja lasītājus darbam pie datora, kopā ar bibliotekārēm sniedza uzziņas, apgūstot meklēšanas iemaņas drukātajos materiālos un datu bāzēs, piedalījās izstādes sagatavošanā, noformēšanā un izlikšanā, iešuva presi, līmēja bojātos žurnālus. Kontaktējoties ar apmeklētājiem, Līga saprata, ka bibliotekāra darbs ir saspringts, jāstrādā tempā, ja vienlaikus ierodas vairāki lasītāji, lūdz sniegt sarežģītas uzziņas. Lasītavas vadītāja turklāt akcentēja, ka jebkurā situācijā bibliotekārei ir jābūt laipnai un atvērtai, vienmēr jābūt gatavai palīdzēt. Līga ielūkojās arī bibliotekāra darba „neredzamajā” daļā – plānos un atskaitēs, saprata, ka bibliotēkā neiztikt bez radošas pieejas, un, piemēram, noformētāja prasmēm.

 

     Kad dienas beigās painteresējāmies, vai meitene vēlētos nākotni saistīt ar šo profesiju, viņa atbildēja: „Kāpēc gan ne? Darbs ir interesants un nav vienmuļš, jo bibliotekārs visu laiku ir informācijas apritē.” Arī lasītavas vadītāja atbildēja uz dažādiem jautājumiem, kuri ēnotājai bija jānoskaidro saistībā ar izvēlēto profesiju, piemēram, vai šajā darbā ir svarīgas matemātikas zināšanas, kā notika darbā iestāšanās process, ko ir jāmāk darīt, lai risinātu problēmas, kā tiek veidotas attiecības ar kolēģiem, vai „darbs tiek nests uz mājām” u. c. Dienas beigās bibliotekāre aizpildīja ēnotājas novērtējuma anketu un novēlēja viņai turpmāk būt atvērtākai un pārliecinātākai. Reiz viņa noteikti tāda kļūs, un tad jau šīsdienas ēna būs vairāk nekā ēna.