Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2013. gada 16. maijā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 77 jaunieguvumus. Turpinājumā neliels ieskats daļā no jaunumiem.

 

     R. Klārka grāmata „Nost ar garlaicīgām mācību stundām!” ir oriģinālu padomu krājums skolotājiem un vecākiem un vienlaikus arī neparasta cilvēka dzīvesstāsts. Realizējot sapni par skolu, kurā ikvienam bērnam būtu iespēja pilnveidoties, R. Klārks ir apliecinājis, cik būtiski saskatīt bērnos individualitāti un ienest mācību vidē dzīvīgumu, krāsainību un oriģinalitāti. Izdevumā ir stāstīts par kādu novatorisku un absolūti atšķirīgu skolu Amerikā, kuras dibinātājs, vadītājs un skolotājs ir grāmatas autors. Šī grāmata noderēs kā ceļvedis vecākiem, kuri vēlas saviem bērniem sniegt vairāk, skolotājiem, kuriem nepieciešamas metodes, lai palīdzētu bērniem gūt panākumus, un sabiedrībai, kas cer atbalstīt ikvienu bērnu un uzlabot nākamās paaudzes izglītības kvalitāti.

 

      Izlasot Dž. Vitmora grāmatu „Koučings sasniegumiem”, atklāsiet koučinga vērtību un uzzināsiet, kā ar šo metodi var uzlabot savus sasniegumus biznesā, kā arī jebkurā citā jomā. Kā apgalvo autors, izmantojot koučinga metodi ikdienas saskarsmē, iespējams arī harmonizēt attiecības ar kolēģiem un ģimenes locekļiem. Labs koučings ir prasme un varbūt pat māksla. Lai pilnībā izmantotu tā apbrīnojamās iespējas, ir vajadzīga dziļa izpratne un prakse. Koučings ir cilvēka potenciāla atmomdināšana ar mērķi paaugstināt viņa personisko sniegumu.

 

     Latvijas armijas atvaļinātais brigādes ģenerālis, zinātnieks un arī Saeimas deputāts Kārlis Krēsliņš izdevis grāmatu „Gods kalpot Latvijai”. Tajā viņš īsumā stāsta par sevi un savu ģimeni, jaunību un dienestu padomju armijā, bet lielāko daļu grāmatas velta Latvijas armijas izveidei un attīstībai, uz to raugoties no sava redzesloka, piedzīvotā un savu sagatavoto dokumentu pozīcijām. Grāmata ir veltīta arī Latvijas jaunatnei, lai motivētu jauniešus palikt uz dzīvi savā zemē, kā arī jaunākajiem virsniekiem, kas gatavi arī turpmāk veidot Latvijas bruņoto spēku pamatu un veidot savu karjeru Latvijas armijā.

 

     Rakstu krājums „Starpdisciplinaritāte sociālajās zinātnēs” veltīts debatēm par pašreizējām tendencēm starpdisciplinārajā izglītībā un pētniecībā. Tajā apkopoti dažādu nozaru ekspertu, pētnieku un mācībspēku viedokļi par šo tēmu. Rakstu krājums atspoguļo mācībspēku atšķirīgo izpratni par starpdisciplinaritātes jēdzienu un tās nozīmi augstākajā izglītībā un pētniecībā. Taču autori, pētot izaicinājumus, ar kuriem saskaras 21. gadsimta sabiedrība, arī secina, ka starpdisciplināra pieeja kļūst par neatņemamu mūsdienu izglītības un pētniecības metodoloģiju sastāvdaļu, jo īpaši sociālo zinātņu nozarē.

 

     Daiļliteratūras klāstā M. Laukmanes stāsts „Gaiss smaržo pēc mīlestības”, tā galvenā varone Jūlija mācās astotajā klasē. Viņai ir mīloša mamma, kurai var atklāt skolā piedzīvotās rūpes, omīte un opītis, kam Jūlija ir mazā žubīte. Taču Jūlija vēlas kļūt pašpārliecinātāka, spēt ne tikai iemūžināt savas domiņas uz papīra, bet arī izteikties dzīvē. Tāpat Jūlija ļoti vēlētos kaut ar acs kaktiņu palūkoties uz mammas jaunības dienu mīlestību, tēti, kuru viņa nekad vēl nav satikusi…

 

     Lata romānu krājumu papildina S. Ozolas „Zilais māls”. Māls ir vērtīga izejviela ienesīgam biznesam, to saprot gan zemes īpašniece, gan pagasta „galva”, gan bagāts pircējs no tuvējas kaimiņzemes. Lai iegūtu zilā māla krātuvi, nepieciešams vien nieka paraksts, bet īpašniece atsakās – zemi viņa vēlas nodot mantojumā meitai. Un sākas riņķadancis – tiek nogalināts īpašnieces otrais vīrs, tiek izsekota kaimiņiene, kura, iespējams, zina mazās meitenes atrašanās vietu, māte nolaupīta un spīdzināta, lai izspiestu parakstu. Un vislielākais negals – tūlīt ieradīsies jaunais zemes īpašnieks, kurš likumīgi ir samaksājis... Lai izsekotu aizraujošo notikumu gaitai, lasiet grāmatu!

 

     ViVo (Visvalža Voldemāra Jākobsona) romāns „Noljāras kristāli” ir pirmais literārais veltījums latviešu fantāzijas lasītājiem, kas iesāk četru darbu sēriju. Romāna darbība notiek vienlaikus divās pasaulēs: 2000 gadus tālā nākotnē uz Zemes un paralēlā pasaulē, kur plaši izplatīta maģija, mīt teiksmainas būtnes un tautas. Sižeta līnija vijas ap pieciem maģiskiem kristāliem, no kuriem izveidoti pieci vareni zobeni. Šie zobeni atbilst pieciem elementiem (uguns, ūdens, zeme, gaiss un zibens), piecām zobenu veidotāja Cirmena personības pusēm (aizrautība, viedums, taisnīgums, atmiņa un apdomīgums) un pieciem cilvēkiem, kam pareģojums uztic šos zobenus atgriezt stihiju meistariem. Katrs no viņiem ar piešķirto varu un uzdevumu tiek galā pēc sava prāta. Aerokurjers Sedrs to atgrūž, bet Smagārs, kas pie sava zobena tiek simts gadus ātrāk nekā pārējie, izmanto šo varu, lai izveidotu organizāciju, kas soda likumīgā ceļā nenotiesājamos noziedzniekus. Šīs atšķirības nosaka to, ka pirmā stāsta ietvaros galvenais konflikts ir starp Smagāru un pārējiem zobenvalžiem.

 

     F.de Česko romāna „Tibetietes māja” galvenā varone ir arhitekte Dolkara, kuras saknes meklējamas tālajā un noslēpumainajā Tibetā. Viņa ir dzimusi un uzaugusi Šveicē, ģimenē tiek piekoptas budisma tradīcijas, taču Dolkaras māte nekad nestāsta meitai par savu dzimteni un to, kāpēc tagad dzīvo trimdā. Tikai pēc tam, kad Dolkara uzzina par briesmīgajām rētām uz mātes ķermeņa un piespiež viņu runāt, Sonama atzīstas, ka pirms bēgšanas no Tibetas viņu, pavisam jaunu meiteni, darba nometnē nežēlīgi spīdzinājuši ķīniešu iekarotāji. Pamazām mātes stāstījumā atdzimst pagātne – krāšņa un reizē arī briesmīga. Taču daudzi jautājumi paliek neatbildēti. Dolkara nolemj izzināt patieso dzimtas vēsturi, tādēļ viņa dodas uz Lasu.

 

     Abonementa bērnu stūrīša grāmatu plauktu savukārt papildina neredzīgās dzejnieces L. Locānes pirmā grāmata „Alfabēta un ciparu skaitāmpantiņi”, kas būs īpaši noderīga pirmsskolas vecuma bērniem – alfabēta un ciparu apgūšanai.

 

     Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

     Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 1. jūnijā.

 

Līdzīgi raksti