Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2017. gada 2. oktobrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 50 jaunas grāmatas. Turpinājumā neliels ieskats daļā no jaunumiem.

 

     Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta izdotajā krājumā “Avoti vēl neizsīkst: latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā” apkopoti pētījumi par latviešu valodas dialektiem. Izlases veidā pētījumam izraudzītas izloksnes katrā novadā visos trīs dialektos. No aukšzemnieku dialekta darbā aplūkotas Vidzemes latgaliskās izloksnes Beļavā, Litenē, Stāmerienā un Latgales latgaliskā izloksne Nautrēnos, daļēji arī Viļānos un Višķos. Krājuma sastādītājas: Anna Stafecka, Liene Markus-Narvila.

 

     “Zlēkas. Laiki un likteņi” ir vēsturnieces un rakstnieces Laimdotas Sēles apjomīgs pētījums par Zlēku vēsturi un tās cilvēkiem gadsimtu gaitā. Zlēkas ir neliela apdzīvota vieta Kurzemes pusē starp Ventspili un Kuldīgu. Autore ir tikusies ar daudziem Zlēku pagasta iedzīvotājiem, pētījusi arhīva materiālus, iekļaujot darbā faktus no seniem laikiem līdz mūsdienām.

 

     Padomju laika literatūrā populāra bija šķiru cīņa. Bagātnieki lielākoties tika attēloti negatīvi. Patiesība ir daudz sarežģītāka. Autors Arnolds Auziņš romānā “Bīstamā līdzība” attēlo to, ka muižnieks spēj būt arī cilvēcisks, un zemnieki spītīgi. No vēstures zināms par kungu pirmās nakts tiesībām, bet romānā notikumi samezglojas, kad jaunā un kaislīgā baronese sagrēko ar vienkāršu lauku puisi. Romāna darbība aptver plašu laika posmu – no 19. gadsimta līdz trešās Atmodas gadiem, kad Puravas ļaudis gaida ierodamies ciemos barona fon Rozenblata pēcteci no Vācijas.

 

     Rakstnieces Dainas Avotiņas vēstuļu lādītē glabājas daudzu viņai tuvu literātu vēstules, pastkartes un fotogrāfijas, bet prātā par viņiem saglabājušās unikālas atmiņu ainas. To visu rakstniece apkopojusi grāmatā “Paliekoši uzzibsnījumi: laikabiedru vēstules un atmiņu kripatas”. Tajā var lasīt par literātiem Imantu Auziņu, Māri Čaklo, Jāni Sudrabkalnu, Mirdzu Ķempi, Āriju Elksni, Regīnu Ezeru, Olgu Lisovsku, par viņu radošo un cilvēcisko būtību, par kopīgo ikdienu un neparastajiem brīžiem.

 

     Ginas Viegliņas-Vallietes grāmata “Rainis un viņa mātes” ir biogrāfisks romāns par konkrētu cilvēku dzīvēm — Raiņa māti Dārtu un vecāko māsu Līzi. Grāmatas uzdevums ir rosināt lasītājus ieskatīties Raiņa tuvo cilvēku dzīves takās, sākot no Vecumnieku novada Bārbeles, Valles, Vecumniekiem un Stelpes līdz pat Vitebskai. Šīs grāmatas stiprā puse – atrastie, izpētītie fakti, sejas, stāsti, dziesmas, sen pagājušās dzīves apstākļi, paražas, detaļas, kurām gribas ticēt.

 

     “Smalkais sudraba pavediens” saista trīsdesmit trīs stāstus ar ļoti personīgu vēstījumu, ko skatījusi un piedzīvojusi deviņus gadus veca Groznijas skolniece, paša autore Poļina Žerebcova. Grāmatā izstāstīts ļoti tēlains un spilgts bērna vēstījums cilvēcei, kas jau atkal ir nonākusi jauna kara priekšvakarā, kas norisinās Čečenijā.

 

     Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

 

     Grāmatu jaunumi Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā tiek publicēti divas reizes mēnesī! Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 16. oktobrī.